Race Drivin' a GO! GO!
レースドライビン ゴー!ゴー!

1996.06.28 Time Warner Interactive


TEAM RACE DRIVIN' A GO!GO!

PROGRAMMER
TOMONORI OHKUBO

CO-PROGRAMMER
FUMIHIKO YOSHIOKA

3D DESIGNER
MICHIO OKANO

2D DESIGNER
SATOMI YOKOSE

SOUND DESIGNER
KENJI YOKOYAMA
KENSUKE KOMATU
NAOKI TSUCHIYA

NAVIGATOR'S VOICE
KENNEDY LING

MANUAL WRITER
MIZUHO YOSHIOKA

SPECIAL THANKS
AKIRA YAMAZAKI
CHIE ONODERA
HIROSHI IUCHI
HIROSHI YAMAZAKI
KAZUO MATSUNAGA

KAZUYA FURUKAWA
KEN-ICHI NEMOTO
NAOKO UMEDA
OSAMU YAMAMOTO

TADASHI KITAHARA
TAKASHI NOGUCHI
YASUHIRO SHICHIJO
YASUKO KAWABATA

THANK YOU
FOR YOUR PLAYING!

PRESENTED BY
TIME WARNER INTERACTIVE


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Time Warner Interactive