Rage Racer
レイジレーサー

1996.12.03 Namco


NAMCO LTD.

"RAGE RACER" STAFF


GAME DIRECTOR & DESIGNER
MOTOMI KATAYAMA

GAME DESIGNER
YASUHITO NAGAOKA

EFFECT DESIGNER
HIDEYUKI ISHIDA
TAKUYA IWASAKI

MAIN SYSTEM PROGRAMMER
KENJI SAITOH

MAIN GAME PROGRAMMER
MASATOSHI KOBAYASHI


MODE SCREEN & EFFECT PROGRAMMER
KAZUYA TAKAHASHI

CD-ROM OPERATION & SOUND PROGRAMMER
AKIRA NAKAYAMA

ENGINE SOUND PROGRAMMER
JUNICHI SAKAI

COURSE MODELING & DATA CONVERSION
RITARO OKAMOTO

BACKGROUND MODELING
SHIROH WADA
RITARO OKAMOTO
MANABU OKANO
MANABU AKITA

BACKGROUND VISUAL DESIGNER
KAZUTOKI KONO
TADAHIKO KAWAGUCHI
MANABU OKANO
TADASHI SATOH
MAYUMI OHTA
TOHRU KUSAKARI
KENICHI NAKAI

CAR VISUAL DESIGNER
KAZUYUKI NAKAMURA
YOSHINORI WAGATUMA
HIDEKI SAITOH

CAR MODELING & DATA CONVERSION
HIDEKI NAKAMURA

MODE SCREEN DESIGNER
KAZUTOKI KONO

C.G. MOVIE DESIGNER
CRYSTAL KANAI
KEI YOSHIMIZU

RACING GIRL DESIGNER
KEI YOSHIMIZU

SOUND EFFECT & MUSIC COMPOSER
HIROSHI OHKUBO
TETSUKAZU NAKANISHI

ENGINE SOUND SYNTHESIZER
HIROSHI OHKUBO

PACKAGE DESIGNER
MINAKO MATSUDA

QUALITY CONTROL
TOSHIYA HARA
SHINICHI TURUYA
ATSUSHI KOYAMA

TEST PLAY
RYO SAKAMOTO
KAZUHISA TAKAHASHI
YOSHIYUKI OGAWA
YUSUKE MORITA
SHINYA SUZUKI
SACHIYO OHSEKO
OSAMU YOSHIDA

ENGLISH TRANSLATION (NHI STAFF)
CHRIS BULL
YOSHIAKI SAITOH
CRAIG ERICKSON
DAVE WINSTEAD
MIKE MADDEN
TAKEFUMI HYODO

SPECIAL THANKS
JUN MORIWAKI
HIROYUKI ONODA
TAKAYUKI SASAHARA
HIDEHUMI AOKI
YOUICHI TAKE
HIROYUKI ICHIYANAGI
HIDEKI TANAAMI
KOHTA TAKAHASHI
AYAKO MURAKAMI


COOPERATED WITH YOKOHAMA


SUPERVISOR
KAZUMI MIZUNO
TAKASHI FUKAWA
KUNIO SAITOH

PRODUCER
SHIGERU YOKOYAMA


PRODUCED BY namco


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Namco