Raiden DX
雷電 ディー・エックス

1997.04.11 Seibu Kaihatsu


- THE CREW -

EXECUTIVE PRODUCER
HITOSHI HAMADA

DIRECTOR
SHUICHI MORI

CHIEF PROGRAMMER
KAZUTOSHI SHOJI

MAIN PROGRAMMER
NOBUYUKI IDESAWA

SUB PROGRAMMERS
MASACHIKA ISHIKAWA
YOSHIMASA FUEKI

ASSISTANT PROGRAMMERS
HIROSHI YOSHIDA
MIHO YOSHIDA
TOSHIYASU AKAZAWA

TECHNICAL SUPERVISER
TAKAYUKI SAITO

ART DIRECTOR
TAKAHIDE WADA

MAIN TITLE DESIGNER
MASARU IIJIMA

3D MODEL DESIGNERS
NOBUHIRO MACHINO
TOHRU HATSUSE
WON JEONG SEO

CG TEXTURE ARTISTS
MASARU IIJIMA
TAKAYUKI SASAKI
NOBUHIRO MACHINO
TOHRU HATSUSE
WON JEONG SEO

OPENNING MOVIE EDITOR
YASUHIKO YOSHIHARA

ENDING CG ARTISTS
NOBUHIRO MACHINO
TOHRU HATSUSE
TAKAHIDE WADA

GRAPHICS ARRANGEMENT
TAKAHIDE WADA

GRAPHICS ASSISTANT
SHOICHI YANO

MUSIC&SOUND EFFECTS
GO SATO
NORITO TSURUMACHI
JUN MATSUURA

PUBLICIST
MASARU IIJIMA

IMAGE ARTIST
MASAMI OHNISHI

SPECIAL THANKS TO
SATOSHI HAMABATA
YORITAKA KASAI
CHIHIRO TAKAHASHI
KENJI NISHIKAWA
CHISATO HIGASHI
TOMOKO HONDA
KYOKO MUTOU
KENICHIROU MORINO
EIICHI YAMADA

AND
ARCADE ORIGINAL STAFF

ALL SELLING AGENCY
NIHON SYSTEM INC.


COPYRIGHT
1997
SEIBU KAIHATSU INC.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Seibu Kaihatsu