Real Bout Garou Densetsu
リアルバウト餓狼伝説

1997.01.10 SNK


STAFF

BIG BOSS
E.KAWASAKI

PRODUCER
T.NISHIYAMA
H.MATSUMOTO
S.ITOH

PLANNER
TSUKA-MICHI
T.YARIYAMA
OH! SABA MERO

OBJECT DESIGN
HIGASHI PON
MIKA.POH
FUKU FUKU

ASTRO 1
SUKE CHICHI
TAKEHIRO ISAJI

TSUZAKI.A
KAMAE 34
S.TENUKING

YURE CHICHI
SOE SOE
G.ISHIDAMAN

BACK DESIGN
MIC.SENBEY
MIDORIN
TOMO
EMA SUE
BANAMEN
R.NARIAI
UMECHAN

DEMO DESIGN
SEZABON
ENOKICHI
EGA NATAKU
JIDA-Q
MAKI-TOROWA
MURAMAMA
SHO-CHAN

EFFECT
MARCH KAJI
KAORURU
ITOKATSU
TASHIBOO

PROGRAM
TONY-MF-OKI
BO_FFFFFFFFNG

SOUND
SHIMIZM
SHA-V

VOICE CAST
SATOSHI HASHIMOTO
KEIICHI NANBA
NOBUYUKI HIYAMA
AKOYA SOGI
KONG KUWATA
KOUJI ISHII
TOSHIYUKI MORIKAWA
HARUMI IKOMA
B.J.LOVE
KAPPEI YAMAGUCHI
ATSUSHI YAMANISHI

SPECIAL ADVISER
STG-OYAJI 145H
MASAHIKO.SAWA

SPECIAL THANX
ANNE
Y.GUCHIKEN
OSSAN KICK S.O
WARSHIP MELON
MR.HIRO

AND ALL SNK STAFF


PlayStation
STAFF

DIRECTOR
LEO
H.ITOH

PROGRAM
Y.HAMADA
T.TAMARU
M.FUKUSHIMA
T.MASUMURA
GOUSYOU
T.ISHIKAWA
MUTUKI
M.YOSHIDA
TAKA -M.SAKAE-
HIROMI CHU

DESIGN
N.KUNIMOTO
TAKESHITA
RYOKOH.KOIZUMI
HIRYU.TAIGA
KAZUHIRO KOBAYASI
ITO ITSUO
IOUIO

SOUND
YASUAKI FUJITA

SPECIAL THANKS TO
NENKO

MASATO HAYASHI
HIDEHIRO TUDA
SONOBA BITCH
NEW TAKAHASHI
M.TAKANO
MAYUMI TAKEUCHI
HISAO NISIMURA

PRESENTED BY
SNK


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 SNK