Real Robot Sensen
リアルロボット戦線

1999.08.12 Banpresto


REAL ROBOT BATTLE LINE
STAFF

Executive Producer
TOSHIHIKO YAMADA
<BANPRESOFT>

Production Manager
KENICHIRO MATSUMOTO
<WINKY SOFT>

Directed/Written
FUMIOKI FUKUNISHI
<WINKY SOFT>

Associate Director
TORU HONDA
<WINKY SOFT>

Associate Written
KAZUYOSHI HORIKAWA
<WINKY SOFT>

Programmer
KENJI YOSHITSUGU
YUJIRO MASUDA
<PROSOFT>

3D Model Designer
YOSHIYASU NAKATA
ATSUSHI KAMATA
SYUJIRO NAKADE
NAOKI NAKASHIMA
MASATO NAKAMURA
SATOSHI UCHIKATA
<WINKY SOFT>

3D Map Designer
HIROMASA MORISHIGE
HIROTAKA OKUDA
MAIKO TANAKA
ATSUKI TODA
KOJI KIKUCHI
SYOKO DOITA
KIYOSHI ARAI
<WINKY SOFT>

2D Graphic Designer
TAKEFUMI SONOKE
KAYOKO MIYASHITA
KAYO FUJISAWA
ATSUKI TODA
SYOKO DOITA
TAKESHI SHIMOYAMA
TORU ABE
<WINKY SOFT>

Prolog/Epilogue
HIROTAKA OKUDA
<WINKY SOFT>

Technical Movie
ATSUSHI KAMATA
WATARU YOSHIDA
NAOKI NAKASHIBA
SYUJIRO NAKADE
MASATO NAKAMURA
<WINKY SOFT>

Music Composer
ATSUSHI MIGAKI
<WINKY SOFT>

Character Supervision
SOTSU AGENCY CO.,LTD
SUNRISE, INC.

Original Mechanical Design
HAJIME KATOKI

Original Mechanical Design
SHINYA TERASHIMA
<LAY-UP>

Original Character Design
KHONO SACHIKO
<LAY-UP>

Debug
STUDIO ・ STAT

Special Thanks
KATSUMI MOTCHIZUKI
<SUNRISE>
KAZUTOSHI YANAGIDA
TOSHIHIKO YAMADA
YUTA KADOHARA
<BANPRESOFT>
Lay-up CO.,LTD


BANPRESTO


Produced by

WINKY SOFT
PROSOFT


Presented by

BANPRESTO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Banpresto / Sotsu Agency / Sunrise