Rebus
レブス

1998.03.26 Atlus


Producer
Cozy Okada


Original Character Designer
Yoshitaka Amano


Director
Kenichi Mishima

Assistant Manager
Takayuki Miyamoto

Total Kartia Planner
Yoshikazu Yamaki

Scenario Event Planner
Kazunori Sakai

Scenario Assist Planner
Yuji Hosono

Map Assist Planner
Kazuki Fujioka
Takeshi Tominaga
Kazuya Usui


Chief Programmer
Michishito Ishizuka

Battle Logic Constructor
Takashi Matsumoto

Battle Visual Constructor
Futoshi Katsuyama

Total Event Programmer
Takumi Sakamoto

OP/ED Programmer
Masaya Takano


Chief Designer
Shirou Takashima

Unit Animation Director
Masahisa Watanabe

CG Movie Director
Masakatsu Suzuki

Monster & Effect Designer
Eisuke Matsuda

Chapter CG Creater
Eiji Ishida
Kyoko Okazaki
Michiko Osaki

Main Monster Modeler
Fumihiro Kimura

Unit Design Assistant
Izumi Kataoka
Ayako Fukuzawa

Map Design Assistant
Tetsuya Murakami
Runa Sugiyama

World Map & Weapon Design Assistant
Shigenori Soejima
Towako Kajiie

Item Design Assistant
Tomomi Iwasaki

Event Movie Assistant
Akira Noguchi
Tomohiro Yonemichi
Hiroaki Izutsu
Naoko Masuda


Sound Effects
Hidehito Aoki

Battle BGM Composer
Kenichi Tsuchiya

Event BGM Composer
Masaki Kurokawa

3D Sound Effects Operator
Toru Wada
Takumi Kusanagi
Heigo Yokouti


Test Player
Hiromichi Yoshikawa
Kunihiko Kouzai
Tetsuya Ikuta
Makoto Kido
Mika Morigouchi
Kazuhito Aragane
Seiji Kamijou
Atsuhiro Kakehashi
Yuji Masuzawa
Hirokazu Fujinuma


Special Thanks
Tsuyoshi Kunieda
Satoshi Shio
Tatsuya Igarashi
Katsura Hashino


Artistic Supervisor
Kazuma Kaneko

Figure Sculpture
Kenzou Okamoto

Executive Producer
Naoya Harano


Presented by
Atlus
Research and Development 1


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Atlus