Ridegear Guybrave
雷弩機兵ガイブレイブ

1997.07.17 Axela


Ending credits:


GAME STAFF

MAIN PROGRAMMER
MITSURU TAKAHASHI

PROGRAMMER
TAKESHI HOSONO
TOSHIYUKI KONDO

CHARACTOR DESIGN
KEN KASAHARA
SHIGEHIRO YAMASHITA
MASAO SHIROTO

RIDEGEAR & BACKGROUND DESIGN
TOURU WAHIRA
MASAO SHIROTO

MOTION DESIGN
NAOKI SAKAMOTO

RIDEGEAR & WEAPON TEXTURE
TOURU TSUBOYA

ASSISTANT DIRECTOR
KOUJI HIGUTI
REIKO NAGAKURA

PRODUCER
NOBUYUKI JITUKAWA

DIRECTOR
MASAO SHIROTO


SOUND STAFF

MUSIC COMPOSER
KAZUO SAWA (DSP)

MA & RECORDING ENGINEER
MOTOHIRO TSUJI (DRAGON AND COMPANY,INC)

MOVIE STAFF
PH STUDIO


CAST

KEN : MITUO IWATA
SCULLY : YUUKO MIYAMURA
RAIDEN : MICHIHIRO IKEMIZU
JONNY : RYOUTAROU OKIAYU
KEMOO : TAKESHI AONO

MOMOLITA : RUMI KASAHARA
DAHAR : DAISUKE GOURI
GEGEN : KATSUJI MORI
GUYLITA : SAKURA TANGE


AGING STAFF

AKIO TAKAGI
AKIRA MAEDA
TORU KITAMI
MASAOMI MOCHIZUKI
TAKUYA SORAKUBO

TAKASHI TANAKA
SHUHEI FUJITA
KIMIKO TANABE
TAIJI MIYAJIMA
KUNIYUKI MOROHASHI

TAKANORI AZUMA
SHUNICHI SENOU
KEIJI UCHIDA
HIROKI ENDO


EXECTIVE PRODUCER
GOZO SHIOZAKI
KOJI KAI


AXELA / AVIT INC.


RIDEGEAR GUYBRAVE

TO BE CONTINUED


Credits from manual:


Staff

GAME STAFF
Main Programmer : Mitsuru Takahashi
Programmer : Takeshi Hosono / Toshiyuki Kondo
Charactor Design : Ken Kasahara / Shigehiro Yamashita / Masao Shiroto
RaideGear&Background Design : Tetsuya Wahira / Masao Shiroto
Motion Design : Naoki Sakamoto
RaideGear&Weapon Texture : Tooru Tsuboya
Director : Masao Shiroto
Producer : Nobuyuki Jitukawa

SOUND STAFF
Music Composer : Kazuo Sawa"DSP"
MA & Recording Engineer : Motohiro Tsuji"DRAGON AND COMPANY,INC"

MOVIE STAFF
PH Studio

CAST
KEN : Mituo Iwata
SCULLY : Yuuko Miyamura
RAIDEN : Michihiro Ikemizu
JONNY : Ryoutarou Okiayu
KEMOO : Takeshi Aono
MOMOLITA : Rumi Kasahara
DAHAR : Daisuke Gouri
GEGEN : Katsuji Mori
GUYLITA : Sakura Tange

COVER AND MANUAL DESIGN
Aya Watanabe"Sony Music Communications"

VISUAL COORDINATION
Taul Sato"Sony Music Communications"
Takanori Mochizuki"Sony Music Communications"


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Axela / Avit