Ridge Racer Revolution
リッジレーサー レボリューション

1995.12.03 Namco


STAFF


3D GRAPHIC SYSTEM & EFFECT PROGRAM
KENJI SAITOH

TERMINAL SYSTEM & "GALAGA'88" PROGRAM
KUNIO YAMAGUCHI

CD-ROM OPERATION & PERIPHERAL PROGRAM
AKIRA NAKAYAMA

DATA MANAGEMENT & GAME SYSTEM PROGRAM
MASATOSHI KOBAYASHI


COURSE MODELING
RITARO OKAMOTO

VISUAL COORDINATE
SHIROH WADA
TAKAAKI OKUDA

VISUAL DESIGN
YOSHINORI WAGATSUMA
KOUICHIROU MAEDA
TADAHIKO KAWAGUCHI

MASATO KANNO
HIDEKI SAITOH
KENJI HANMA
MAYUMI OHTA
KATSUHIKO OGIKUBO


SOUND COMPOSE
NOBUHIDE ISAYAMA
HIROSHI OHKUBO


COURSE DESIGN & GAME DESIGN
HIROYUKI ONODA

VISUAL EFFECTS & GAME DESIGN
TAKUYA IWASAKI


COURSE DESIGN & ADJUSTMENT
MASANORI KATOH
SHIGENORI KANAI


TEST PLAY
TOSHIYA HARA
SHINICHI TSURUYA


"RIDGE RACER 2" ORIGINAL SOUND
SHINJI HOSOE
AYAKO SASO
NOBUYOSHI SANO
TAKAYUKI AIHARA
ETSUO ISHII


"GALAGA'88" ORIGINAL SOUND
HIROYUKI KAWADA


"RIDGE RACER" PS VERSION STAFF
YOICHI HAYASHI
KEIICHI NAITO
HIROSHI YOSHIDA
YOUZO SAKAGAMI
MITSUHIRO ISOZAKI
SATOSHI INOUE
JUNKO TOBITA
MEGUMI SHIKANAI


SPECIAL THANKS
RYOU KINOSHITA
KAZUYUKI NAKAMURA
MOTOMI KATAYAMA
NOBORU YAMATO
JUNICHI SAKAI
KOUJI ISHII
YUKITO OHAYASHI
KOTA TAKAHASHI

SCEI R&D STAFF


PROGRAM SUPERVISOR
TAKASHI FUKAWA


SUPERVISOR
KAZUMI MIZUNO


PRODUCER
SHIGERU YOKOYAMA


RIDGE RACER
REVOLUTION

PRODUCED BY
NAMCO

CONGRATULATIONS!
YOU'RE THE REAL RIDGE RACER!
THANK YOU FOR PLAYING!!


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Namco