R?MJ: The Mystery Hospital
エムジェイ。

1997.11.27 Bandai


PRODUCER
Ken Fukaki

DIRECTOR
Akiyoshi Imazeki

IDEA MEN
Choji Yoshikawa
&
Satoki Mizuhara

COMPOSER
Kenichi Kamio


CG CLAMP ( VSL )

CG PRODUCER
Kazuo Nakamura

CG ASSISTANT PRODUCER
Minori Iida

CG TECHNICAL DIRECTOR
Akihisa Watabe

CG DESIGNER
Devilman
Dong-jin Jan
Hyun Bae Lee
Kouji Nozaki
Mayumi Suzuki
Mu-saeng Lim
Tomoya Tomabechi
Young Baek "rei" Kim
Yumi Kohno
Emiko Hirose
Kiyoharu Komiya
Yukinobu Wakata

MC CAPTURE STAFF
Nobuyoshi Ono
Sakura Munakata
Youko Sano
Masato Hirabayashi
Yusuke Matsui

CG COORDINATOR
Toshiaki Okayama
Noriko Hosono


ART CLAMP ( Honky Tonk )

ART PRODUCER
Ryosuke Ogura

CHARACTER DESIGNER
Takashi Ono

OBJECT DESIGNER
Kaoru Kamigiku

PAMPHLET DESIGNER
Yasuhiro Matsumoto

PKG DESIGNER
Keisuke Shigematu


PRG CLAMP ( SYSTEM SACOM )

PRG PRODUCER
Masaharu Inoue

MAIN PROGRAMMER
Shinichi Furuhata

PROGRAMMER
Shigeru Masuzawa
Keiichi Iino

PRG DIRECTOR
Takeshi "ZORKER" Sakurai

STUDIO STAFF
GeDo CO.Ltd
Tokage SPAWN
Mon-Kichi
Rei Misono-o


SOUND CLAMP ( Light Link Music )

SOUND ENGINEER
Itsumi Yamamoto ( Studio EIKO )

SOUND DIRECTOR
Hiroshi Nishikawa

SOUND ASSISTANT
Takuya Yasuda

MC COORDINATOR
Maki Yamamoto

MC ACTOR & RADIO ACTOR
Jun Suzuki
Hikaru Imazu
Tomohiro Daiho
Tamaki Masuda
Tsukuru Kotani
Yasuyuki Sakai
Junko Tsubota
Maya Hisada
Hideki Fukushi


HP CLAMP ( K2C, LLM )

"Cool Shock site" DIRECTOR
Mr.Takahashi ( K2C )

"Cool Shock site" DESIGNER
Yoshikazu Egawa Ryo ( K2C )


MODEL CLAMP

Reiko Kobayashi
Ken Takahashi ( K2C )
Ryo Mizuhara ( K2C )
Tomoko Sato ( K2C )
Hiroko ( K2C )
Azumi ( K2C )
Mayuko Kobayashi
Megumi Ito
Ryoko Tabuchi
Suyako Miyake
Yukiko Takizawa
Mari Ito
Takeshi Kuwahara


SPD CLAMP

Yasunobu Ohkubo
Takahiro Sasanoi
Hideo Arai ( Studio EIKO )
Mr.Nakada ( Studio EIKO )
Miss.Yasui ( Studio EIKO )
Mr.Ishikawa ( Studio EIKO )
Kenji Yoshida
Masaru Yoshioka


SPT CLAMP ( K2C )

Kim Rei
Brad Weiner
Brian Goldstein
James Gilman
Jane B. Scott
Teresa George
Juza Freecloud
Keith Mattfield


PLAYER

[player name]


... and many Dreamers


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Bandai