Robot x Robot
ロボット×ロボット

1999.10.14 Nemesys


ROBOT X ROBOT


STAFF


Direction/MainProgram

Shinichi Senoo


Program

Sayaka Egami
Hidenao Oya


Graphics

Hiroyuki Shimazu
Yasutaka Eguchi
Yoshiyuki Shiota
Takuya Imamura


Music/Sound

Shigeharu Isoda


Jacket Illustration

Shunji Yamanaka


Special Thanks To

Akifumi Ishiyama
Fuyuhiko Tani
Hideto Mukaida
Izam Yamamoto
Jiro Kanayama
Koji Kumagai
Masatoshi Watanabe
Ryuji Mizutani
Sachio Kanzaki
Takashi "Ninniku" Sakoda
Tatsuya Ueno
Yasuhito Watanabe
Yoshihiro Itami
Yuji Mitani


Producer

Akira Yoshida
Neko Shimamoto


© 1999 NEMESYS Corp.
© Shinichi Senoo
© Sound Designed by Shigeharu Isoda
© Illustration by Shunji Yamanaka


NEMESYS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Nemesys / Shinichi Senoo