R-Type Δ
アール・タイプ デルタ

1998.11.19 Irem Software Engineering


Producer
HIROSHI NAKAGUCHI


Director
HIROYA KITA


Planner
HISOKA KUJO
SEIJI YAMADA

Designer
KOICHI KITA
KAZUHIRO USHIRO
AKIHIRO TAKAHASHI

Programmer
TAKAYASU ITOU
MASAKATSU TOMII
YOSHIJI-CP'-KOSAKA

Sound Producer
SHIGEAKI IRIE

Composer
EISAKU NAMBU
HARUHIKO KUROIWA
KEIJI UEKI
HIROSHI EBIHARA

Effect Composer
BANGLADESH MINAMI

Publicist
KEITH MASUDA

Assistant
CHIE MORI
KUNJU FUJII

Adviser
YAMAJIMA TACHI
SIG-SW20
SHAKA
K.FUJISAWA
YOSHI
ZEN
NAGOMI
HIROSHI

Thanks
TAKASHI SEKIMORI
YUICHIRO OKUMURA
HIROYUKI
SEGARL
K.K

Special Thanks
MASAAKI TURUTA
MARK GORSUCH

Pilot
[player name]


IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.
PRESENTS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Irem Software Engineering