Samurai Spirits: Amakusa Kourin Special
サムライスピリッツ 天草降臨スペシャル

1997.12.25 SNK


STAFF

企画
HEAD-KEN.
TOMI-YAN
KOUJI.T
GURO

人物
YES,I DO!
MASAMI.T
R Y U !
DATEFU-MACKY
TAKACHAN・0
Y・KOYASU
BUGYO
Y・KANEKO・N
ITO ?
MINE-CHAN
GRAPPLER-J.K
SOLT-MOON
WONBAT-DERA.
NANCY
CHARIE・TANI
HAGGY

背景
YASU-PUU
ANTA-BAKA?
Y.YOSHIMITSU
YOSHIKO
PU-SUKE
HAS
Y
AZUMI
CHU

プログラム
KURA
LLAOYLLAKCUF
DAN・・・ABE

音響
YAMAPY-I
KITAPY
MITSUO
SHA-V

協力
MASAMI NAKAOKA
EIJI SHIROI
Y.KAWASE
ARAIICHI
NAO.Q.

E.KAWASAKI

Y.KOUDOU

H.KAWANO
BAD APPLE


MASAKI USUI
HARUMI IKOMA
MEGUMI MATSUMOTO
EIJI YANO
MANTARO KOICHI
MASAHIRO NONAKA
KIYOSHI KOBAYASHI
TOSHIKAZU NISHIMURA
ENMA ITO
KEN WATANABE
TOSHIMITSU ARAI
NAOKI OIKAWA
MIHO KANEDA
MONSTER MAETSUKA
KONG KUWATA
ATSUSHI YAMANISHI

SPACIAL THANX TO
ALL SNK STAFF


SNK CONSUMER STAFF
H.MIYAKAMI
T.HATA
Y.GUSHIKEN
Y.KABASHIMA

YUMEKOBO STAFF
H.ITOH
M.FUKUSHIMA

TUG STAFF
T.HAYASHI
AMO
M.KUROKAWA
M.HORIKOSHI
G
ISHIBASHI FUMI
AJARASI.AU
Q-TA
Y.SUZUKI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 SNK