Sentou Kokka Air Land Battle
戦闘国家 AIR LAND BATTLE

1995.12.01 Sony Computer Entertainment


CREDITS


Producer
Koji Ichikawa


Supervisor
Toshiyuki Miyata (SCE)
Yukio Nagasaki (SCE)


Game Designer
Yasuhiro Kawashima

Design assistant
Tsunenobu Suzuki


Programming Manager
Yoshiaki Sakaguchi

Programming
Hiroyuki Oda
Atsushi Murayama
Hiroyuki Ito
Kenichiro Kasahara
Yoshiaki Hayashi
Tadatugu Shigeyoshi
Yuji Orihara
Takatugu Watanabe


Graphic Artists
Tetuo Inoue
Kousuke Ohkura
Takayuki Ikeuchi
Eiji Suzuki
Junko Nakaide
Kazuhiro Ichimura
Mariko Yamada


Sound Artist
Takeshi Yasuda

Sound Programming
Naoki Yoshioka


Promotion
Tetsuya Arakawa (SCE)

Jacket & Booklet
Makoto Kamata (SMC)
Tamami Shinpo (SMC)

A & R
Takahiro Kaneko (SCE)
Zaika Tei (SCE)


Executive Producer
Akira Satoh (SCE)


Playtesters
Akira Koike (SCE)
Kazunari Mikawa (SCE)

Sayuki Koike
PEPE Imai
Junichiroh Asanuma
Takao Hiruma
Makoto Fukano
Hideaki Takaku
Masayuki Mizuno
Shinichi Yoshida
Masaki Nakama
Raika Izumi
Tomomasa Fuse

Tetsuya Ikeda
Satoshi Ito
Humito Sonehara
Yosinosuke Naito
Hideki Masuko
Kosuke Yanagimoto
Tomohiko Yokota

Kasago
SUIKA
Ranko
Mariko


Created by SOLITON software


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Sony Computer Entertainment / Soliton Software