Sexy Parodius
セクシーパロディウス

1996.11.01 Konami


SEXY PARODIUS
PLAYSTATION STAFF

PROGRAM
H.'DELUXE'UEDA
AKIND.TAKAKI
MURA
H.SATO(AKI)
SHUTARO

DESIGN
T.SAGAWA
MARIKO
SATOU.TAKAYOSHI

SOUND
KIYOHIKO YAMANE
AKT
TAKAROU
HIROE NOGUCHI

PRODUCT DESIGN
S.KUMASAKA

ORIGINAL AC STAFF
CHICHIBINTA TSUKASA
OHJI
PAIMAN
SHUZILOW.HA
MAGROU
NATSUMI BOUIEK
MISUGI INAGAKI
KAORI NISHIMURA
GALAXY NAMIKOSHI
MAYUKO KAGESHITA
ARY
IZUMI
SITA-RU SENOO
YOSHIKAZU MATSUI
POPER TAKASHI
JOSHUA POPENOE
KUMIKO WATANABE
NOBUYUKI HIYAMA
YUKI NAGASHIMA

SPECIAL THANKS
ISHIMAROID
SHIGEKO TSUGE
TAKASHI TATEISHI
HITOMI TERADA
SHOJI MORI
AONI PRODUCTION
ARTS VISION
SHEPARD Co.,Ltd.


SUPERVISE
HALKY

PRODUCE
KAZUMI KITAUE

DEVELOPMENT BY KCET


KONAMI®

©1996 KONAMI
ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Konami