Shin Megami Tensei if...
真・女神転生if…

2002.12.26 Atlus


Producer
COZY OKADA

Art Director
KAZUMA KANEKO

Director
KAZUYA MUKAE

Design Supervisor
SHIGENORI SOEJIMA

Design Composer
SHIROU TAKASHIMA

Programmer
TAKUMI SAKAMOTO
YUJIRO KOSAKA
HIROKAZU TOHYAMA
MASAKAZU SASAKI

Designer
MASAYUKI DOI
AKI SONOYAMA
YUKARI YOKORO
MUMON USUDA
MASAKATU SUZUKI
AKIHIRO YOKOTA
MASAYOSI SUTOH

Sound Designer
KENICHI TSUCHIYA
MASAKI KUROKAWA


Designer
KENJI ANDOU
DAISUKE KUSAKA
TAKEO NOGI
MASAKI MUTOU
TOMOYA TAMASHITA
MOTONOBU YOSHINO

Product Manager
NAGAAKI SAWANO
NAOTO HIRAOKA

Debug Manager
AKIYASU YAMAMOTO

Debug Staff
KEIICHIROU OTA
JUNICHI MORI
HIROSHI MUTOU
SACHI EBISAWA
YUKIKO SHINODA
SHINICHI MINEMATU
TAKUYA FURUTA
MAKI MURANAKA
KAZUYUKI TAKAKU
RYOKO OKAZAWA

Art Work
MASAO NAGASHIMA
HUMIHITO ISHII
SYUNSUKE AIKAWA

Marketing
EITIRO IIZUKA
SATOSHI KOIKE

Promotion
DAIZO SHIMAMURA
KAZUHIRO YAMAO
RINTARO MURATA
NORIKO TABEI
MIHO MARUYAMA

Sales
MASASHI KOMATSU
MASATO ICHIMIYA
KOUJI YAMAMOTO
DAISUKE HASEGAWA
AKIO KOSHIBA
MAKOTO NISHI
IKUYA KOBAYASHI
YUJI GOTO

CS Division Manager
HISASHI KOZAKURA

A One Office
SYOGO OHTSUKA

Special Thanks
SHOGO ISOGAI
TATSUYA WATANABE
MEGUMI SHIRAISHI


Executive Producer
NAOYA HARANO


真・女神転生if... Original Staff
&

Research and Development 1

ATLUS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Atlus