Sidewinder
サイドワインダー

1996.01.26 Asmik


SIDEWINDER


Producer
Mikio Ono

Co-Producer
Hiroaki Okuma
Shinji Ogawa
Mikio Okuma

Director
Eiichiro Yamanaka

Main Programmer
Kenji Udou

Programmer
Akira Uemura
Eiichiro Yamanaka
Yasuhiro Akasaka

3D Modeler
Hiroaki Okuma
Eiichiro Yamanaka
Kazuo Miyazaki
Yasuhiro Akasaka
Masao Watanabe
Keiko Maeda

CG Designer
Emiko Yamanaka
Kenichi Nagata
Yuki Kuradomi

Music Producer
Hiroaki Okuma

Composer
Masamichi Iwasaki
Hiroaki Okuma
Yuki Kisaragi

Arranger
Shinichiro Sato (T's Music)

Guitar Player
Yasutaka Hatade

Sound & Effect
Shizuo Kurahashi (Sound Box)

Screenplay
Eiichiro Yamanaka
Junichi Iwami (AC create)
Ian MacDougall

Voice
Barry Gjerde
Valerie Koehn
Shigeru Ushiyama

Mixer
Kazuhiro Yamada


Special CG Movie

Director
Atsuki Sato

Story Board Artist
Shinji Higuchi

Sound & Effect
Shizuo Kurahashi

Mixer
Koji Asari
Toshifumi Seike


Marketing Staff

Yoshihiro Tada
Toshihide Onishi
Yasuhiro Iwanami
Toshiko Mochihara


Promotion Staff

Junko Hosoya
Toshihide Onishi


Product Staff

Hiroshi Okamoto
Takeshi kajii
Hiroshi Futami
Junko Hosoya

Jacket & Title Design
Mike Smith

Jacket Art Work
Mike Smith
Atsuki Sato
Chiharu Yato (AD COLOR)

Data
Koku-Fan

Executive Producer
Toshiyuki Futamura
Hiroaki kai

Special Thanks to
Yuki Ohta (Pegasus Japan)
Teiko Tanaka
Hideki Shimizu
Shiro Senda
Masahiro Sato

&

You


Programmed by
Pegasus Japan Corp.
BIT TOWN inc.

Produced by
ASMIK

© 1996 ASMIK
© 1996 Pegasus Japan


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Asmik / Pegasus Japan