Sidewinder 2
サイドワインダー2

1997.12.18 Asmik


SIDEWINDER 2

Producer
Mikio Ono

Co-producer
Hiroaki Okuma
Mikio Okuma

Director
Masao Watanabe

Programmer
Yasuhiro Akasaka
Eiichiro Yamanaka
Keiji Nakanishi
Akira Uemura
Masao Watanabe
Hiroaki Okuma
Kenji Udo

3D Modeler
Hiroaki Okuma
Yasuhiro Akasaka
Azami Takano
Seigoro Tanaka
Masashi Osato
Graphics
Eiichiro Yamanaka
Azami Takano
Koji Ogami
Graphic Adviser
Atsuki Sato

Story Plot
Masao Watanabe
Yasuhiro Akasaka
Mikio Ono
Kazuo Miyazaki
Eiichiro Yamanaka

Script & Superimpose (English)
Ian MacDougal
Superimpose (Japanese)
Mayumi Haraguchi
Voice
Barry Gjerde
Kimberly Forsythe
Ian MacDougal
Recording
Masao Kiyota
Koji Aoyama

Music
T's music
Director & Composer
Shinichiro Sato
Composer
Satoshi Miyashita
Yasutaka Hatade
Performer
Satoshi Miyashita

Sound & Effect
Shizuo Kurahashi (Sound Box)
Akihiko Mori


Special CG MOVIE ANIMATION

Director & Animator
Atsuki Sato
Visual Design
Shinji Higuchi
The photographs under permitting by
Katsuhiko Tokunaga

Executive Producer
Naoto Nakamura
Hiroaki Kai
Product Manager
Masao Teshima
Planning Staff
Hiroshi Okamoto
Takeshi Kajii
Marketing Staff
Toshihide Onishi
Syunsuke Wada
Masashi Suzuki
Publicity
Yoshinobu Sato
Production Staff
Junko Hosoya
Maki Kaduno

Jacket & Title Design
Mike Smith
Jacket CG illustration
Links Corporation
CG Producer
Mikitaka Kurasawa
CG Director
Ikuo Nishii
CG Designers
Tatsuya Ezaki
Kaori Saito
Kaihei Hayano
CG Production Manager
Masabumi Tanaka

Test Player
Masaki Kato
Yugo Shinogi
Tetsuya Sakaguchi
Yuki Watanabe

Special Thanks
Shiro Senda
Nobuo Sato
Etsuko Kobata
Kevin Tanimoto

PRODUCED BY:
ASMIK CORPORATION

PROGRAMMED BY:
PEGASUS JAPAN Corp.
BIT TOWN inc.

©1997 ASMIK / Pegasus Japan


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Asmik / Pegasus Japan