Smash Court 3
スマッシュコート3

2000.11.09 Namco


SMASH COURT3
CREDITS

Project Leader
Yasushi Ono

Producers
Shigeru Yokoyama
Masami Shimotsuma

Planners
Ryoichi Deguchi
Iron Itachi

Programming
Naoki Hashitani
Hideki Kurosaki
Takashi Ohhira
Etsuro Kishi

Designers
Toshiya Takagi
Yoshiaki Mizukami
Chikako Nishizaki
Katsuhiko Ohtani
Maya Fujii
Yasuhiro Maruo

Character Designer
Tomohiro Koshimizu

Movie Designers
Masahiro Terazawa
Motoharu Morishita
Yutaka Sakai

Package Designer
Takaharu Suzuki

Music & Sound Effects
Masashi Sugiyama
Ayako Yamaguchi
Nobuhiko Ohuchi
Kaori Idaya

Quality Control
Atsushi Koyama

Special Thanks
Happy Zombie
Kunihiko Niwa
Yosinori Murayama
Katsumi Fujimoto
SHIGGY
naam


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Namco