Snatcher
スナッチャー

1996.02.16 Konami


SNATCHER
for
PlayStation


CAST
Yusaku YARA
Mami KOYAMA
Kikuko INOUE
Kaneto SHIOZAWA
Miina TOMINAGA
Ryuji SAIKACHI
Isao INOGUCHI
Goro NAYA


STAFF

Producer
Kazuhisa HASHIMOTO

Director
Masayuki AIZAWA

Game Designer/Script Writer
Hideo KOJIMA

Original Character Designer
Tomiharu KINOSHITA

Scenario Command Compiler Programmer
Hiroki HONDA

Main System Programmer
Masayuki 'SUPER' AIZAWA

Game Object Programmers
Hiroyuki 'Mariko_mode' ASADA
Kazuki 'Tails' ARAKI
Atsushi 'NOM×2' MIZUTANI


Adaptation
Kensuke YOSHITOMI

Arrangement Planner/Continuty
Makoto TOYAMA

Dot Graphics Drawers/Arrangers
Makoto 'ToT' TOYAMA
Naoya 'moog' HATHUMI
Jun 'ま' ASAMI
Takayuki '256' ANDOU
Youhei 'L.A.M.F.' KIYOHARA
Reiko KOMATSUBARA
Yumiko 'ARG' TAKAHASHI
Yukito KOMORI

3D Graphics Modelers/Animaters
G.Mizukami
Masaya SHIRAISHI
HAGGY
Tachan

Movie Data Editor
Yukito KOMORI

Sound System Programmer
Noritada 'NOR' MATUKAWA

Sound Mixer
GOD ADACHI

Music Composer/Arranger/Performer
KIDA-sun

Sound Effects
Hiroe NOGUCHI

Guest Composers
Hiroshi TAMAWARI
Akira YAMAOKA
Kosuke SOEDA

Guest Performer
Tappy

Original Score Composers
Kazuki MURAOKA
Motoaki FURUKAWA

Package&Manual Designer
Kazuhiro IWASAKI

Package Illustration
Tomiharu KINOSHITA

Public Relations Officer
Taeko HAYASAKA

Special Thanks
Yoshinobu SASAKI
Yoshikazu MATSUHANA
Toshiya ADACHI
Hidenari INAMURA
Syu IKEDA
hori masaru
Ken-ichi Fukuhara
T.Tsunashima
M.Torao
M.Horikiri.


Executive Producer
Kazumi KITAUE


Developed by
KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO co.,Ltd.

Presented by KONAMI co.,Ltd.


© 1988 1996 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Konami