SNK Fan Collection: Garou Densetsu
SNK ファン・コレクション 餓狼伝説

1998.06.25 SNK


SNK
ファン・コレクション
餓狼伝説

STAFF


- YUMEKOBO -

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
AKIO INOUE

EXECUTIVE PRODUCER
NOBUYUKI OKUDE

PRODUCER
SADAO WATANABE
AKIHIKO KIMURA


- JAPAN VISTEC -

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
KENICHI OHASHI

EXECUTIVE PRODUCER
MITSUHARU INOUE

PRODUCER
TAKAYOSHI TANIGAWA

TECHNICAL SUPPORT
TAKEYUKI KASAKURA
JUNICHI YOSHIZAWA


- CREATIVE STAFF -

PLANNER
SHIGERU OKADA
RYOMA NAKAMURA
MITSUO HASUNUMA
TAKUMI TAKAHASHI
HIROSHI KURIMOTO
RYUJI MARUYAMA
SHIGEYASU OHASHI

SYSTEM PROGRAMMER
HIROTAKA TOBITA
MASAHIKO TAHARA
TOMOTAKA TAKIZAWA

SYSTEM CG DESIGNER
SHIGERU OKADA

CHARACTER CG DESIGNER

-BASIC DESIGN-
RYUKI GARYU

-CG DESIGN-
HIRONORI SHIRAKUMA
KUNIHIKO NISHIKIMI
KAZUHIRO NARITA
MOTOO KAKUNO
MAMI IKEDA
PRESIDENT・S

CHARACTER BG DESIGNER
NAOKI KANAMORI

SOUND DESIGNER
TAKAYUKI SUZUKI

MESSAGE WRITER
"SEKKAKUDAKARA" EMPEROR


- COSTUME PLAY SECTION -

EXECUTIVE SUPERVISOR
SYOICHIRO TAKATSU

PHOTOGRAPHING
MASAMI SHIMIZU

CG DESIGNER
PD-TOKYO
RYOSUKE NAKAO
KENYA TSURUKI

SUPERVISOR
YUICHI ABE

COSTUME PLAYER
NAMIKO TAMURA
SYUICHI MAKINO
MASAKI AKABA
AYAKO IDO
RYO YABE


- DANCE SECTION -

DANCER
MANAMI TERASHIMA

POLYGON DESIGNER
ATSUSHI OSHIMA

MOTION DESIGNER
TOMOKAZU TANIGUCHI
YOSHIAKI OGURA
HIRONARI HASHIMOTO

SYSTEM PROGRAMMER
MASAYA NAKAMURA


- VOICE CAST -

AKOYA SOGI
SATOSHI HASHIMOTO
KEIICHI NANBA
NOBUYUKI HIYAMA
ATSUSHI YAMANISHI
KOUJI ISHII
HARUMO IKOMA
DANGO TAKEDA
SHIGEFUMI NAKAI
KONG KUWATA
HIROYUKI ARITA
TOMOYUKI MORIKAWA
KAPPEI YAMAGUCHI
RYUZABURO OHTOMO
MASAYUKI KUMAGAI
SHINICHI NAMIKI
HIDENARU UGAKI
RYUJI NAKAGI
KEIICHI SONOBE
DANCUN HAMILTON


- SPECIAL THANKS -

TAKAHIRO OKU
MOTOHISA ANDO
MASANORI OKAMOTO
TAMAYO KOSUGI
KYOKO YOSHIKAWA
KAZUYA OSADA
HISAO HASUNUMA
FUMIO SORIMACHI
TSUTOMU KAWAMOTO
MIEKO WATANABE

MARON

STUDIO DOLL UP

AQUASHOP MIKAMI


- SNK -

THE LONE WOLVES


SNK FAN COLLECTION GARODENSETSU

© SNK 1998
© YUMEKOBO 1998


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 SNK / Yumekobo