Stakes Winner 2
ステークスウィナー2

1997.05.09 Saurus


STAKES WINNER 2
THE STAFF


PLANNING

GAME DESIGN
HAJIME YASUHARA
YAS
TAKASHI SAITO


DEVELOP

CHIEF PROGRAMMER
YAS

PROGRAM
YAS
HIDEKI SUZUKI
TAKUYA KAWAMURA
KEIGO KOBAYASHI
MASASHI ITOI

TECHNICAL ADVISER
MASAAKI YUUKI

CHIEF DESIGNER
RYOUMI MOMOTA

GRAPHICS
RYOUMI MOMOTA
MOTOHIRO TOSHIRO
YASUNORI HAYASHI
CHIGUSA YOKOYAMA
YOSHINORI HAYASHI
HIROAKI FUJIMOTO
KYOOSUKE MOTOYA
TAKAYUKI KOYAMA

ANIMATION
RYOUMI MOMOTA
MOTOHIRO TOSHIRO
CHIGUSA YOKOYAMA

FONTS
RYOUMI MOMOTA

COURSE DESIGN
HAJIME YASUHARA
YASUNORI HAYASHI

TITLE DESIGN
KOUTAROU NOUMURA

ILLUSTLATION
MISO SUZUKI

MUSIC COMPOSE
MASAHIKO HATAYA
HIROYUKI TAKEI
SHUICHI KUROSAWA
HIROMU SASAKI
TSUYOSHI SASAKI

S.E.&SOUND PROGRAM
HIDEKI SUZUKI

VOICE
RINTAROU HAMANO

TUNING
HAJIME YASUHARA
YAS
RYOUMI MOMOTA
MOTOHIRO TOSHIRO
TAKUYA KAWAMURA
CHIGUSA YOKOYAMA
TOSHITAKA SAKAMOTO

SPECIAL THANKS
KEIJI HAYASHI
SHIGEO INOUE
YOSHINORI MIKADO
HIROTAKA YAMAZAKI
RIKA SHIMA
ALL SYSTEMVISION STAFF
ALL SAURUS STAFF

(ENGLISH VERSION)
BOB TIMBELLO


SALES & MANAGEMENT

SALES PROMOTER
OSAMU NAGANO
MIWA IZUMI
TOMOO YODA

PRODUCER
TAKAHIRO SHIMA

EXECTIVE PRODUCER
NOBUYUKI TANAKA


PRODUCED BY
SAURUS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Saurus