Star Gladiator: Episode:I - Final Crusade
スターグラディエイター

1996.10.25 Capcom


"STAR GLADIATOR"
STAFF


Arcade Director
HIDEAKI ITSUNO
EIICHIRO SASAKI

Consumer Director
YOICHIROU IKEDA

Character Design
AKIMAN

Title Design
SHOEI

Computer Graphics
BLBON
MONKEY-KICK
TAKO
SENSEI
NEZUMI-OTOKO

Motion Design
HITOSHI "T" NISHIO
NⱯOKI FUKUSHIMA
KING JOE
NAOKI 🎎 FUJISAWA
SHINYA ♨ KITAMURA
BALL ⚽ BOY
HIROKI TSURU

Stage & Effects Design
FUKUMOYAN
YASUTO TAKAHASHI
TAKUJI MISHIMA
TAKAYUKI KOSAKA

Main Program
YUICHI "OKAZ" KAGAWA

Player Program
MORIMICHI SUZUKI
KATSUHIKO SOMETANI
ATSUSHI FUKUSHIMA

Enemy Program
PANDA

Visual Effects Program
KOHEI AKIYAMA
HERO HERO

System Program
DOME
MEIJIN
CHABIN TYPE-M

Music & Sound Effects
ISAO AVE
YUKO TAKEHARA
MICHIO "XTC" SAKURAI

Voice Actor
EGAWA HISAO
OGATA MEGUMI
GOHRI DAISUKE
TANAKA KAZUMI
HAYASHI NOBUTOSHI
HOSOI OSAMU

Special Thanks
CBX
YUUYA
FUTOSHI KUWAHARA
HIROAKI "X68K" KONDOU
KIN
SAKOMIZU
RITSUKO NAKA
MR.SHIRAIWA
KOUICHI TAKEDA
STEVE LEE
MR.MATT TAYLOR
MR.ERIK SUZUKI
MS.MAGDALENA VILORIA F. (CAPCOM MEXICO)
MS.HARUMI YAMASHITA (ROMSTAR BRAZIL)

CAPCOM ALL STAFF

Producer
KATSUMI "Furoboh" AOKI

General Producer
NORITAKA FUNAMIZU (POO)
YOSHIKI OKAMOTO

Presented by CAPCOM CO.,LTD.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Capcom