Strider Hiryuu 1 & 2
ストライダー飛竜1&2

2000.02.24 Capcom


Strider Hiryuu / ストライダー飛竜

OBJECT DESIGNER
S.THING♥
TAKE.PONG
TISSHU
MAKIZOE
TERY
TERABO
HISABO
KURIBO
KOMSAN
GIN

SCROLL DESIGNER
TEIKI
RIE.POO
ZIGGY
RINMA
MARILYN
MORILYN
KINTARO

SOFT PROGRAMMER
T.MARUCHI
TAE 250R
MIKKUN
TADAKEN
KANEKON
DOROMPA.E
KA~KUN.Y
CHECK.MASA

PLANNING ADVISER
ARTHUR
YOSSAN

GAME PLANNER
ISUKE

T.F.'S FIRST
PLANNING ROOM

SOFT WARE
IN
CP SYSTEM BOARD


Strider Hiryuu 2 / ストライダー飛竜2

Planner

Atsushi Tomita
YO TD FUKUDA
Masahiro Nakano
NUKI


Programmer

TUTOMU URAGO
KAZUHIKO KOMORI
ARIKICHI KIYOKO
SHIGERU KATO
HERO HERO
KAZUO YAMAWAKI
MEIJIN
Y.SHINDOME


Scroll Design

Takahashi Yasuto
NAKAMURA TAKAKO
Yamamoto Yasuhiro
TANOPU(TT)
HONGO AKIKO


Object Design

Minobe Hiroaki
Naoki Fukushima
G.Kamina
Miwa♥Sakaguchi
T
SHinya Miyamoto
MASANORI KONDO
Y.YAMAMOTO
MASAYUKI MAEDA 04
HIRO
KAERU ♪ NAGASHIMA
AKITA
Tomomall.S
Toshihiro Suzuki
Narancia
r.
MASARU_N
KIKUTANI
T.OHSUMI
MICHIRU
KITASAN


Design

SHOEI
NEZUMI OTOKO
HARUMARU


Music Compose

Setsuo
ETSUKO


Sound Effect

Ryoji
SANDOU


Voice Actor

Kousuke Toriumi
Kan Tokumaru
Toshihide Tsuchiya
Hozumi Tokuda


Special Thanks

SAKOMIZU
AND CAPCOM ALL STAFF


Producer

Noritaka Funamizu


General Producer

Yoshiki OkamotoPresented by CAPCOM


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Capcom / Moto Kikaku