Super Robot Shooting
スーパーロボットシューティング

1997.03.21 Banpresto


SUPERROBOT SHOOTING STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
TAKASHI SHIMOMICHI

PRODUCER
KENICHI IWANAGA

DIRECTOR
TOSHIHIKO YAMADA
MASAYUKI OOTA

ORIGINAL PLANNING
BANPRESTO

STORY PLANNING
MASAYUKI OOTA

GAME PLANNING
MASAYUKI OOTA
NORIYUKI TABATA
HIDEO SAITO
AKIRA INOUE
KATSUYUKI MAKISHIMA
MICHIYA KAMEDA
MICHIYO MOROHOSHI
AKITATSU SAITO
HIROSHI TAHARA

PROGRAM
NORIYUKI TABATA
AKIRA INOUE
NAOKI GOTOU
YUUKI SATOU
TAKASHI UESHIMA

PLAYER PLANNING
MASAYUKI OOTA
KATSUYUKI MAKISHIMA

PLAYER MODELING
KENICHI KUMAKURA
MASAYUKI OOTA

ENEMY PLANNING
HIDEO SAITO
KATSUYUKI MAKISHIMA

ENEMY MODELING
MICHIYO MOROHOSHI
KAYOKO TERASHIMA
YUUICHIROU NAKAGAWA
KEIICHI SATOU

BG TEXTURE DESIGN
MICHIYA KAMEDA

MAP MODELING
MASAYUKI OOTA
HIROSHI TAHARA

TITLE DESIGN
LAY UP
MICHIYA KAMEDA

CHARACTER SELECT DESIGN
HIROSHI TAHARA
ERI KANEDA
MICHIYA KAMEDA

SOUND COMPOSE
AKITATSU SAITO

CG MOVIE SCENARIO
MASAYUKI OOTA

CG MOVIE MODELING MOVIE
SIGMA

CG MOVIE SOUND COMPOSE
AKITATSU SAITO

TYPHON PROMETHEUS CHARACTER DESIGN
KEN ISHIKAWA

VOICE
TOORU FURUYA
HIROYA ISHIMARU
SHIGERU NAKAHARA
KAZUKI YAO
AKIRA KAMIYA
YUUJI MITSUYA
YUUKO MINAGUCHI
MASAMI KIKUCHI

VOICE RECORDING
TAVAC

SPECIAL THANKS
KAORI HIJIYA
SHUUICHI SEKIMOTO
NOBORU HONDA
KAZUHIRO TANAKA
ATSUKO IWANAGA
MANABU KOIDE
DAISUKE SATOU
TATSUYA IMAIZUMI
HIROSHI KIKUCHI
GAKUJI SAKANO
TOSHIMITSU MIYASAKA
KAZUNORI IWATA
KOUICHI MATSUMOTO
YUI ITO
TATSUO MASUDA
TOSHIYUKI YOSHIMURA
KIMIHISA AIDA
TOMOHIRO CHIBA
TATSUYA OHNISHI
KENICHIRO ENDO
MINATOGIKEN
DEWS
STUDIO STAT
BANPRESTO CONSUMER DIVISION STAFF

COPYRIGHT
ASHIPRO
SOTSU AGENCY SUNRISE
DYNAMIC PLANNING
TOEI
TOHOKUSHINSHA

BANPRESTO 1997


©葦プロ
©創通エージェンシー・サンライズ
©ダイナミック企画
©東映
©東北新社
©BANPRESTO 1997


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Banpresto / Ashi Pro / Sotsu Agency / Sunrise / Dynamic Planning / Toei / Tohokushinsha