U.P.P.
ユー・ピー・ピー

1998.09.17 Panther Software


U.P.P.
STAFF


Producer
Kenji Sato


CAST

MARIA
Mitsuishi Kotono

HAZUMI
Kanai Mika

JYONOSUKE
Shibuya Shigeru

ISAMU
Okano Kohsuke

RYUTO
Yanada Kiyoyuki

GAMON
Nagashima Yuichi

ENRA
Hirose Masashi

MICHAEL
Chiba Isshin

BUOH
Wakamoto Norio


Game Design
Reisuke Kanda

Program
Kousei Hatakeyama
Kenji Wakana

Character Design
& Visual
Kazuhiko Okuno

Message Work
Ippei Kimura

Graphic
BLooD & HoNEY
Masashi Maeda
Barium(kari)
Hitoyoshi Kumamoto
Karehana
Ken-iohiro Goto
Ikki Netaro
Midori Ogawa

Art Work
Kenji Horie

Animation
Kazuhiko Okuno
Jitsumi Shinakata
Shinji Harakawa

Opening Movie
Yuji Owari

Sound Design
& Sound Effect
Chigasaki-no-Tora

Recording Director
Tetsuya Iizuka

Recording Assist
Miyuki Hayashi

Package Design
Tatsuki Fujieda

Software Manual Design
Tatsuki Fujieda

Cell Work
Takuya Kawami

Test Play
F-177
Escii

Mami
West
Unagi-Neko
Mujin-tha-N
Hawk Tsukino
Kentaro Nobayashi
Kazuyasu Nishina

Promotion Staff
Koichi Aita
Yoshikazu Yamazaki


Special Thanks to
Jun Nakase
PANTHER SOFTWARE INC.
ALL STAFFSThanks A Lot For Your Playing!Copyrights
©1998 PANTHER SOFTWARE INC.
All Rights Reserved.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Panther Software