Vampire -The Night Warriors-
ヴァンパイア ―ザ ナイト ウォリアーズ―

1996.03.29 Capcom


PLANNING

JUNICHI OHNO
EGYO
JUN KOIKE


PROGRAM

ATSUSHI OHUCHI
AKIYOSHI ESHIRO
TOSHIHIKO TSUJI
MORIMICHI SUZUKI
HIROSHI INABA


OBJECT

KURISAN
HIROSHI SHIBATA
KEIKO KITAYAMA
MIZUHO KAGEYAMA

TAKASHI HAYASHI
Q
TOSHIKAZU MATSUMOTO
KIMO KIMO
WHO
TOHRU TAKAOKA
MIZUPYON


SCROLL

YUKI KYOTANI
KAORI MATSUMOTO
HIROYUKI IMAHORI
AKEMI ISOE
TAMAYO TAKEO
MIYUKI HONGOH
SARU


SOUND DESIGN

TOSHIO KAJINO
(1970,2,25) B
TOMOYUKI"T,K.NY"KAWAKAMI
(1971,8,31) A


MUSIC COMPOSE

"ANACHEY"TAKAPON
(1969,11,19) A
HIDEKI,OK
(1970,3,28) A


Presented by

CAPCOM


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Capcom / Tezuka Pro