World Soccer Winning Eleven
ワールドサッカー ウイニングイレブン

1996.03.15 Konami


STAFF

DIRECTOR
Sai Ikyou

PROGRAMMER
Sai Ikyou
Shingo.T
Tadaaki Tsunashima
Masahiro Sato

GRAPHIC DESIGN
Guitar.E.Soichiro
KTA.Libero
Kenichirou Honda
Aiko Ohno
M.Ugajin

PRODUCT DESIGN
Hiroshi Matsuda
Yumiko Nozawa

SOUND DESIGNER
Kosuke Soeda

SOUND PROGRAMMER
Shinji Enomoto

RECORDING COORDINATOR
Takashi Tateishi

MIXING ENGINEER
Masanori Adachi
Kazuhito Imai

SPECIAL THANKS
Keizo Nakamura
Tappi Iwase
Kazumi Oikawa
Masanori Ouchi
Minoru Kida
Miki Higashino
Haruko Hirata
Atsushi Fujio
Akira Yamaoka
Shinta Nojiri
Taro Miyake

PRODUCER
Kazumi Kitaue
Kazuhisa Hashimoto


© 1996 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Konami