American Arcade
アメリカン・アーケード

2000.09.07 Astroll


Producer
Junichi Mizutari

Director
Kazuhiro Sakai

Simulation Wizard
Kunihito Hiramatsu

Sound Composer
Tenpei Sato
with
TENPEI ARTISTS

Opening & Ending Movie
Akane Hioh

Opening Effect
Yuichi Ohta

CG Director
Kenichi Yanagihara

Programmer
Sachiko Kashiwabara

Tetsuo Sakaguchi
Jun Terabayashi
Satoshi Naoyuki
Noritsugu Mochizuki

Graphic Designer
Yuichiro Masuda

Minako Ohkuma
Hidenori Nishio

Staff
Yoko Nozawa

Backglass&Playfield
Graphic Design
Studio NEKOMANMA
Takaharu Ogata
Noriyo Torigai
Masami Ogata
Tatsumi Kitano
Miyoko Yamada
Goro Yamada

Technical Support
STUDIO BULLTERRIER
Computer Graphics Software

Hiroki Agawa

Sadayuki Kato
Yukitoshi Ito

Technical Assist
KAZe CO.,LTD.
Junichirou Kawazoe
Gaku Tanimoto

TOMCAT SYSTEM
Ryoichi Ohkubo
Hiroki Karakama

MBA
Mitsuhiro Sugihashi

FEATHERED Co.,Ltd.
Souichi Naritomi
Yukako Kamikura
Kyousuke Ishiguro

Pinball Advicer
Kazuyuki Dei
Kenji Ishii

Special Thanks
Kazuhiro Tsumura

Vintage Pinball Shop
OLDIES

Hideki Futemma
Koji Futemma

Marketing Staff & Agent
MAGNETIC COMMUNICATIONS
Hideaki Nakamaru

DREAMCUBE CO.,LTD.
Tomohiko Kato
Kyoko Karina
Norio Hayashi

MERCURY&CO.
Masashi Kubo
Shinichi Ichikawa

Debugger
Ai Kasahara
Yuka Kogure
Takeshi Ohno
Rinrei Ohtake
Tsuneaki Kanazawa

Other
Kiyoko Segawa
Ryoko Ishihara
Nobuo Hayashi

Masaru Yamauchi
Kouichi Ishizuka


©2000 ASTROLL CO.,LTD.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2000 Astroll