Boku to Maou
ボクと魔王

2001.03.15 Sony Computer Entertainment


ボクと魔王


boku to maoh staff:


planning works

planning and concept work:
Tadato Kawano (ZENER WORKS inc.)

battle planning:
Hiroshi Yamamoto (ZENER WORKS inc.)


scenario works

screenplay:
Masahiko Yokomi (ZENER WORKS inc.)
Akira Nemoto

scenario cooperation:
Shuuji Nomaguchi
Kazuya Sakamoto


coding works

coding director:
Yasushi Takeda (onitama) (ZENER WORKS inc.)

coding:
Jin Serizawa (ZENER WORKS inc.)
Yoshiyuki Jyomori (ZENER WORKS inc.)
Tetsuya Mochizuki (ZENER WORKS inc.)
Hiroaki Sano (ZENER WORKS inc.)

Kenichi Yamaguchi
Kazumitu Oota


graphic works

art director:
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)

design:
Shigeru Goto (ZENER WORKS inc.)

character and creature design:
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)

back ground design:
Hideyuki Katoh (ZENER WORKS inc.)
Kenji Mifune (ZENER WORKS inc.)
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)

back ground model:
Hideyuki Katoh (ZENER WORKS inc.)
Kenji Mifune (ZENER WORKS inc.)
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)

character model:
Minoru Okamoto (ZENER WORKS inc.)
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)

creature model:
Daisuke Yamazaki (ZENER WORKS inc.)
Hiroshi Yamamoto (ZENER WORKS inc.)

opening movie:
Shigeru Goto (ZENER WORKS inc.)
Minoru Okamoto (ZENER WORKS inc.)
Tsutomu Sekimoto (ZENER WORKS inc.)
Yasushi Takeda (onitama) (ZENER WORKS inc.)
Seizi Tanaka

cg assistant:
Ippei Masuda
Hiroshi Suzuki
Seizi Tanaka


script works

event director:
Minoru Okamoto (ZENER WORKS inc.)

event script:
Koji Watanabe
Atsushi Sasaki
Kouhei Mikami
Yusuke Hiwada
Takahiro Yoshida


motion works

creature motion director:
Daisuke Yamazaki (ZENER WORKS inc.)

character motion director:
Minoru Okamoto (ZENER WORKS inc.)

motion:
Kenichi Maesawa
Sadanori Kurokawa
Rie Hoshino
Kouji Taguchi
Takashi Mashiko
Tomono Ishiwata
Motoki Shiino
Miki Takahashi


sound works

narration:
Naoki Bando

music & sound:
peak a soul+ team bokumao

Jun-ichi Doi
Yoshikazu Kawatani
Toshiaki Murata
Takamitu Kajikawa
Yasutaka Kume
Toda Kazuhide
Yurica Nagasawa


qa works

SCEI qa manager:
Masaki Hiyoshi

SCEI qa team:
Chisako Nishitani
Rie Shishido
Hitomi Nakamura
Yuki Sato
Atsushi Sakai
Kentaro Mitomo
Kousuke Hiraki
Hirokazu Konno
Kei Yamazaki
Kentaro Anzai
Shingo Ozaki
Daisuke Masugata
Naoko Isono
Shinobu Kobayashi


design works

title design:
Shigeru Goto (ZENER WORKS inc.)

software manual and package design:
Eijiro Mori
Hiroe Suzuki (smc)
Kenichiro Yasuhara (toyotama-ya)
Masaharu Naka
Satoshi Yamai


promotion works

promotion:
Kazuaki Komiya
Chikashi Aoki
Hiroshi Takekawa
Tomoko Inoue

sales promotion:
Tetsuro Asakawa


special thanks

special thanks:
RX Lib. Team
Hiroshi Yamamoto
Isamu Terasaka
Yuji Shinkai
Shinya Tsukizaki

Takayuki Yanagihori

Norimitsu Kikuchi (ZENER WORKS inc.)
Hidenori Hirai (ZENER WORKS inc.)
Katsuhiko Ogikubo


director

game director:
Tadato Kawano (ZENER WORKS inc.)

director:
Noriyuki Henmi


producer

executive producer:
Tetsuji Yamamoto

supervisor:
Akira Sato

Fumiya Takeno
Masatsuka Saeki


developed

developed by:
Sony Computer Entertainment Inc.
ZENER WORKS inc.


© 2001 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2001 Sony Computer Entertainment