Bomberman Kart DX
ボンバーマンカートDX

2004.04.15 Hudson


PRODUCER
Toshiharu Ura

SUPERVISORS
Hiroyuki Mikami
Tetsuo Nakano

DIRECTORS
Hideki Yayama
Takeshi Murata
Yasuyuki Kido

SCENARIO DESIGN
Reika Uda

GAME DESIGNERS
Kenichi Kaji
Jun Yamamoto

MAIN PROGRAMMER
Kenji Mitani

PROGRAMMERS
Toshiro Kawamura
Takaaki Morita
Shuji Kurino
Masato Kimura

TOOL CREATORS
Kazuyuki Takata
Hitoshi Tatemoto
Michiaki Masuda

CHIEF CG DESIGNERS
Kouichi Kizato
Satoshi Wada

CG DESIGNERS
Masahiko Sawada
Hiroaki Banba
Reiko Matsumoto
Kako Shigemoto
Shinobu Kanehara
Youhei Takahashi
Shuichi Kajihara
Kouji Aoki

COMIC
Atsushi Musashino

GRAPHIC DIRECTORS
Kazuhiko Nonaka
Shoji Mizuno

SOUND CREATORS
Morihiro Iwamoto
Isao Kasai

PROMOTION
Shigeki Fujiwara
Kentarou Murayama
Fumiyuki Matsuda

SOFTWARE MANUAL
Kazue Maeda

MASTERING TEAM
Yukiko Mikami
Yuko Segawa
Takaaki Sato
Takahito Nakagawa

VOICE ACTORS
Chika Kino
Akira Kawachi
Seira Sagiri
Kumi Kajihara

RECORDING STUDIO
STUDIO FIRSTCALL

SPECIAL THANKS
Toshinori Oyama
Masahito Suzuki
Kazuhito Hatakeyama
Hitoshi Okuno
Shinichi Ito
Aya Tokunaga

COOPERATION
ENTERBRAIN,INC.
COROCORO COMIC


CREATED BY RACJIN


PRESENTED
BY
HUDSON SOFT


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2004 Hudson