Bomberman Land 2: Game Shijou Saidai no Theme Park
ボンバーマンランド2 ゲーム史上最大のテーマパーク

2003.07.17 Hudson


★ PRODUCER ★

TOSHIHARU URA


★ SUPERVISORS ★

HIROYUKI MIKAMI
TETSUO NAKANO


★ DIRECTORS ★

HIDEKI YAYAMA
TAKESHI MURATA
YASUYUKI KIDO


★ SCENARIO DESIGN ★

REIKA UDA


★ PLANNERS ★

KENICHI KAJI
KAZUHITO YAMASHITA
JUN YAMAMOTO


★ PROGRAMMERS ★

KENJI MITANI
TOSHIRO KAWAMURA
YASUNOBU MATSUMURA
MICHIAKI MASUDA
HIROSHI YAMAGUCHI
SHUJI KURINO
MASASHI YONEZAWA
KAZUMICHI KOTYO


★ DESIGNERS ★

CHIEF CG DESIGNER

KOUICHI KIZATO


CHARACTER CG DESIGNERS

KOUICHI KIZATO
NOBORU INOUE
REIKO MATSUMOTO
SINGO KINOSHITA


LAND MAP CG DESIGNERS

MIKI KIDO
REIKO MATSUMOTO
LUIKA YAMADA
SINGO KINOSHITA
KEIKO NAKANO


MINI GAME CG DESIGNERS

MASAHIRO SAWADA
KAKO SIGEMOTO
NOBORU INOUE
YUKI YAMANAKA
YASUTAKA KAWAI
SEISUKE KANDA


★ COMIC ★

ATUSHI MUSASHINO


★ ORIGINAL SAMEGAME DESIGN ★

EIJI FUKUMOTO


★ OPENING MOVIE ★

KOZUE NARAI
AKIHIRO SHIBATA
CHIHO KOGAWA
ZIN KAMOHARA
MASAHIRO KAMOHARA


★ VISUAL DIRECTOR ★

SHOJI MIZUNO


★ PROMOTION ★

KENTAROU MURAYAMA


★ SOUND ★

ISAO KASAI
MORIHIRO IWAMOTO


★ SOFTWARE MANUAL ★
&
★ ARTWORK ★

KAZUE MAEDA


★ MASTERING TEAM ★

HIROYUKI OHTA
RIKO ASUWA
TSUYOSHI NAKAGAWA
HIDEKI MIFUJI
TETSUYA KOMATSU


★ SPECIAL ADVISER ★

SATOSHI MURAKAMI


★ PLANNING SUPPORT ★

SHINICHI ITO


★ SPECIAL THANKS ★

TOSHINORI OYAMA
HITOSHI OKUNO
HIROMI TOMISAWA
AYA TOKUNAGA
YOUSUKE TANAKA
KENICHI FUKUDA
FUMI MIYAKE
TAKUMA KURITA
SHUSAKU ENDO
TAKAHIRO HAYASHI
MAKOTO NISHIMURA
KAZUE OHBAYASHI
TSUTOMU KISHIUME
YASUNOBU HONMA
AYUMI WATANABE


★ PLAYER ★

[player name]


CREATED BY RACJIN


PRESENTED
BY
HUDSON SOFT


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2003 Hudson