Bomberman Land 3
ボンバーマンランド3

2005.08.04 Hudson


PRODUCER
Toshiharu Ura

SUPERVISORS
Hiroyuki Mikami
Tetsuo Nakano
Takayuki Kisaku

DIRECTORS
Takeshi Murata
Yasuyuki Kido
Takuo Kaneko

SCENARIO WRITER
Reika Uda

GAME DESIGNERS
Kenichi Kaji
Ryo Takabayashi
Hideshi Kyounen
Atsushi Hashimoto

MAIN PROGRAMMER
Toshiro Kawamura

PROGRAMMERS
Kenji Mitani
Hitoshi Tatemoto
Shuji Kurino
Takaaki Morita
Futoshi Watanabe

GRAPHIC DIRECTORS
Satoshi Murakami
Kazuhiko Nonaka

CHIEF.CG.DESIGNERS
Satoshi Wada
Yoshifumi Koya

CG.DESIGNERS
Kouichi Kizato
Masahiko Sawada
Hiroaki Banba
Takamitsu Manabe
Satoshi Kitaoka
Noboru Inoue

CG.DESIGNERS
Yuki Yamanaka
Takuya Kinoshita
Misako Sakai
Reiko Matsumoto
Shinobu Kanehara

CG.DESIGNERS
Tomoaki Kondou
Hiromasa Seki
Toshiya Okuwa
Shinichi Tada
Syunsuke Inari

SOUND CREATORS
Morohiro Iwamoto
Youichi Nagata

PROMOTION
Kentarou Murayama

SOFTWARE MANUAL
Kazue Maeda

MASTERING TEAM
Masato Tobisawa
Riko Sakata
Tetsuya Komatsu

VOICE ACTORS
Chika Kino
Akira Kawachi
Seira Sagiri
Kumi Kajihara

RECORDING STUDIO
STUDIO FIRSTCALL

COMIC
Atsushi Musashino

SPECIAL THANKS
Tomonaka Uchiyama
Yoshiyuki Fuwa
Takahito Nakagawa
Fumi Miyake
Ryoji Nishida
Junichi Kanou
Makako Nishimura
Seiichiro Nakamura
Hirotomo Sawada

SPECIAL THANKS
Miyuki Uchida
Masayuki Furuta
Yumiko Uno
Ikumi Takeda
Kiichi Utagawa
Akiko Shibuya
Yusuke Saruta

SPECIAL THANKS
Naoto Furukawa
Takenori Koike
Keita Kanno
Kouhei Nanbu
Norio Sasaki
Ikumi Sawai


THANK YOU
FOR
PLAYING

[player name]


PRESENTED
BY
HUDSON SOFT


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2005 Hudson