Bravo Music
ブラボーミュージック

2001.10.11 Sony Computer Entertainment


DEVELOPMENT & PLANNING
Desert Productions Inc.GAME DESIGN
Jun Chuma
Junichi Suehiro


PROGRAM MAIN
Junichi Suehiro


PROGRAM STAFF
Kakushi Ohara
Takahiro Tanaka
Kouji Yamaguchi


CHARACTER DESIGN
Kazuya Hattori
Toshiyuki Onishi
Yukiko Shiba


STORY
Kazuya Hattori


3D GRAPHIC
Toshiyuki Onishi
Satoko Fukui
Keisuke Sasaki


2D GRAPHIC
Toshiyuki Onishi
Yukiko Shiba


MOTION & CAMERA DESIGN
Katsumi Yamashita
Tatsumasa Hori
Keisuke Sasaki


MUSIC ARRANGE
Jun Chuma
Yuji Takenouchi
Mayuko Kageshita


SOUND EFFECT
Hideyuki Eto


SUPPORT
Kouki Yamashita


TEAM SUPPORT
Tomomi Mizutani


MOVIE
Kazunori Hanada
(CG PARADISE)
Akihiro Miura
Shinichi Ogata
Shinya Shimada
Yuusuke Tsurumi
Motonobu Kitamura


VOICE MANAGEMENT
Hisashi Koshimizu


VOICE ACTOR & ACTRESS
John Hulaton
Janette
Patricia
Iain Gibb


PACKAGE COORDINATE
Hironori Komiya
Hiroe Suzuki (SMC)


PACKAGE & MANUAL DESIGN
Hitoshi Murakami (ALVION)
Keisuke Miyajima (ALVION)
Ichiro Hiraoka (ALVION)
& ALVION STAFF


MANUAL WRITING
Kenichiroh Yasuhara
(TOYOTAMA-YA)


SALES
Atsushi Watanabe
Tetsurou Asakawa


PROMOTION
Kazuaki Komiya
Taku Nishijima
Hiroko Wakunaga


QA MANAGER
Shin-ichi Yoshida


QA TEAM
Satoshi Uchida
Tomoe Hashiguchi
Norihiro Yoshinari
Naoko Yamashita
Miki Nakajo


SPECIAL THANKS
Noriko Bando
Kunihiko Nakata
Masayuki Kaji


ASSISTANT DIRECTOR
Yoshinori Kotsugai


DIRECTOR
Hiroyuki Kotani


PRODUCER
Tomikazu Kirita


EXECUTIVE PRODUCER
Akira Sato
Fumiya Takeno
Masatsuka SaekiPresented by
Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2001 Sony Computer Entertainment