Bravo Music: Christmas Edition
ブラボーミュージック Christmas Edition

2001.11.22 Sony Computer Entertainment


DEVELOPMENT & PLANNING
Desert Productions Inc.GAME DESIGN
Jun Chuma
Junichi Suehiro


PROGRAM MAIN
Koji Yamaguchi


PROGRAM STAFF
Kakushi Ohara
Takahiro Tanaka
Yoshinori Akashi
Junichi Suehiro


CHARACTER DESIGN
Kazuya Hattori
Toshiyuki Onishi
Yukiko Shiba


STORY
Kazuya Hattori


3-D STAGE LEAD
Satoko Fukui


3-D STAGE
Nobuyuki Fujiyama


ADDITIONAL CHARACTER
Keisuke Sasaki
Tatsumasa Hori


EXTRA CHARACTER
Toshiyuki Onishi


MOTION & CAMERA
Katsumi Yamashita
Tatsumasa Hori
Keisuke Sasaki


DEMO SEQUENCE
Yukiko Shiba


2-D GRAPHIC
Toshiyuki Onishi


MOVIE
Satoko Fukui


MUSIC ARRANGE
Jun Chuma
Yuji Takenouchi
Mayuko Kageshita


SOUND EFFECT
Hideyuki Eto


SUPPORT
Kouki Yamashita


TEAM SUPPORT
Tomomi MizutaniVOICE MANAGEMENT
Hisashi Koshimizu

VOICE ACTOR & ACTRESS
Shiggy
Kanon Kitashiro
Yuriko Imanishi
Miki Waterhouse
Aya Waterhouse
Kazuki Hosoe
PatriciaPACKAGE COORDINATE
Hironori Komiya
Hiroe Suzuki (SMC)

PACKAGE & MANUAL DESIGN
Hitoshi Murakami (ALVION)
Keisuke Miyajima (ALVION)
Ichiro Hiraoka (ALVION)
& ALVION STAFF

MANUAL WRITING
Kenichiroh Yasuhara
(TOYOTAMA-YA)SALES
Atsushi Watanabe
Tetsurou Asakawa


PROMOTION
Kazuaki Komiya
Taku Nishijima
Hiroko Wakunaga


QA MANAGER
Shin-ichi Yoshida


QA TEAM
Satoshi Uchida
Tomoe Hashiguchi
Norihiro Yoshinari
Naoko Yamashita
Miki Nakajo
Keichi YamashitaSPECIAL THANKS
Noriko Bando
Kunihiko Nakata
Mayumi Hasegawa
Masayuki KajiASSISTANT DIRECTOR
Yoshinori Kotsugai


DIRECTOR
Hiroyuki Kotani


PRODUCER
Tomikazu Kirita


EXECUTIVE PRODUCER
Akira Sato
Fumiya Takeno
Masatsuka SaekiPresented by
Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2001 Sony Computer Entertainment