Kuri Kuri Mix
くりクリミックス

2000.12.07 FromSoftware


●Producer

Atsushi Taniguchi●CS Development Dept. Staff

Program Section

・Main Programmer
Masaaki Sakamoto

・Programmers
Takayuki Terada
Kyoichi Murata
Yasushi Umehara
Masatoshi Akabori
Hiroyuki Arai
Ryota Igawa
Yusuke Ebata
Yoshitaka Suzuki


●3D Section

・Main 3D Modeling Designer
Mitsuhiro Okamura

・3D Modeling Designers
Manabu Himukai
Yoko Ohkawa
Toru Inayoshi
Isao Saito
Takahide Hamauchi
Futoshi Kajita
Yoshihito Okada
Hayato Shiomi
Masato Miyazaki


●2D Section

・Main 2D Graphic Designer
Kunio Hashimoto

・2D Graphic Designers
Nozomu Iwai
Soyoka Suzuki
Masao Yamazaki
Makoto Sato●Planning Dept. Staff

・System Designer & Scenario Writer
Jun Kamino

・Assistant Planners
Koshiro Miyamae
Toshifumi Nabeshima●Production Dept. Staff
Sound Section

・Main Sound Creator
Cota Hoshino

・Sound Creator
Ikuya Ichinohe

Design Section

・Designers
Naotoshi Zin
Hiroyuki Kani
Tetsuya Taniyama
Kazutaka Miura

CG Section

・CG Designers
Shinji Nagano
Toshiyuki Suzuki
Ei Sato
Takashi Shinozuka
Kazuhito Shimada
Mitsuo Tosaka●Business Affairs Dept. Staff

Toshiya Kimura
Hiroyasu Sugiyama
Tatsuya Kawate
Mutsuo Nakanishi
Naoki Matsuo
Yuri Suzuki


●Publicity Staff

Toshio Shimada
Minako Goto
Noriko Ozaki
Yuichi Kamei
Yoshiko Kurusu


●Business Staff

Hiroyuki Goto
Yoshihiro Shimizu●Supervisor

Naotoshi Zin
Shinichiro Nishida© 2000 FROM SOFTWARE,Inc.
All rights reserved.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2000 FromSoftware