Monster Farm 5: Circus Caravan
モンスターファーム5 サーカスキャラバン

2005.12.08 Tecmo


Director

Aoyagi Hiroyuki
Shiroichi Tomotaka


Art Director
Shimada Yusuke

Designer
Saito Akiko

Designer
Terada Tsutomu


Story Division

Planner
Aoyagi Hiroyuki

Programmer
Asakura Masaki

Motion Planner
Shimizu Katsuyuki

Composer
Kuwabara Riichiro

Datawork
Okamoto Hisao

Datawork
Kudoh Yusuke


Tent Division

Planner
Oomori Takeshi

Programmer
Nishikawa Yuji

CG Designer
Terada Tsutomu

Datawork
Miyashita Kouji


Showtime Division

Planner
Toyoda Masaki

Programmer
Shigematsu Takayuki

CG Designer
Oota Daisuke

Effect Designer
Itou Shintaro

Motion Planner
Iwase Satoshi


Town Division

Planner
Nagamine Masayuki

Programmer
Suzuki Daisuke

CG Designer
Takahashi Akiko

CG Designer
Terada Tsutomu

CG Designer
Mizuno Takumi

CG Designer
Saito Akiko

CG Designer
Matsuzaki Kyoko

Datawork
Saga Takayuki


Adventure Division

Planner
Shiroichi Tomotaka

Programmer
Morita Nobuyuki

CG Designer
Yamaguchi Natsue

CG Designer
Mizuno Takumi

Datawork
Oda Hirohito


Battle Division

Planner
Morimoto Takashi

Planner
Takahashi Ryouta

Programmer
Kambayashi Mikiyasu

Programmer
Seki Hiroyuki

Programmer
Hoshino Yukio

CG Designer
Yamaguchi Natsue

CG Designer
Mizuno Takumi

Effect Designer
Itou Shintaro


Character Division

Character Designer
Saito Akiko

CG Designer
Yamamoyo Naoki

Motion Actor
Funatsu Takuji


Monster Division

CG Designer
Oota Daisuke

CG Designer
Ietsune Tetsuya

CG Designer
Terada Tsutomu

CG Designer
Itou Shintaro


Motion Division

Motion Manager
Iwase Satoshi

Motion Director
Shimizu Katsuyuki

Motion Designer
Funatsu Takuji

Motion Designer
Yoshihara Yusuke

Motion Designer
Matsukuma Katsuyuki

Motion Designer
Kamekawa Yusaku

Motion Designer
Okamoto Hisao


Sound Division

Sound Manager
Fujishima Yutaka

Composer
Kuwabara Riichiro

Composer
Yoshida Takashi

Datawork
Miyashita Kouji


Sony Computer Entertainment Inc.

TORO

Isomine Makoto
Kitagawa Tatsuhiro
Noriko Tabei

Miura Masato


Digital Media Lab.,Inc.

Toyosima Keisuke
Fujita Gou
Satou Kunitaka


ABRIR co.,ltd

Sound Effect
Serugenpu
Sound Effect
Taroon

IYODOMU FONT
Kanou Yoshiyuki

All Monster Voice Actors & Actresses
All Debugging Staff


Special Thanks

Inui Keiko
Kawaguchi Youji
Shibata Takashi
Sagara Nobuhisa
Matsuzaki Tomoharu
Hayakawa Yoshio
Nishimura Takaaki
Nakajima Seizou
Tanaka Mamoru

Miyaji Takeshi
Kawakami Kyouko
Nakagawa Kazuhiro
Hara Kouichirou
Terashi Daisuke
Watanabe Ichiro
Emoto Tokusen
Habata Kou
Hozumi Masanori


Promotion

Kanno Satoshi
Tsuchihara Eriko
Nitta Tetsuya


Sales

Akutsu Toru
Kouno Juntarou
Aragaki Jun


Art Work
Miyamae Takashi


Project Manager
Nishizawa Hiroshi

Main Programmer
Asakura Masaki

CG Manager
Matsumura Yasuhiko


Producer

Sasaki Kentaro
Kanematsu "Wake Up" Satoshi


Chief Producer

JAM OJISAN


Executive Producer

MAX NAKA.


TECMO


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2005 Tecmo