Project Arms
プロジェクトアームズ

2002.03.28 Bandai


THE ORIGINAL COMICS
Ryouji Minagawa

THE ORIGINAL COMICS COOPERATION
Kyouichi NanatsukiEXECUTIVE PRODUCER
Shin Unozawa

CHIEF PRODUCER
Takashi Aoyama
Seiko FujisawaPRODUCTION PRODUCER / TOTAL DIRECTION
Yoshihiro OkamotoGAME DEVELOPMENT STAFF

GAME PLANNING & DEVELOPMENT
SHADE Inc.

DIRECTION
Koji Yokota

TOOL & SHD-LIBRARY
Yukio Takahashi

CHIEF PROGRAM
Hikaru Jinguji

ASSISTANT PROGRAM
Mitsuru Yoshida


CG DESIGN DIRECTION & COORDINATION
Kazuyoshi Watanabe

CG DESIGN
Toshikuni Matsumae
Yoshihiro Takahashi
Takahiro Aoki
Yasuhiro Sora
Teruyuki Ishiko

Toshimasa Suzuki
Katsumi Miura

MOMO Inc.
PROKION CO.,LTD.
TINYART CO.,LTD.


PLANNING
Jiro Tsubakihara
Nobukazu Nakabayashi

SOUND COMPOSE & SE
Motoharu Yoshihira

SOUND DIRECTION
Masanori Hikichi
QUINTET CO.,LTD.

PROGRESS STAFF
Kazuaki Fujino
Michiko OgawaOPENING MOVIE STAFF

PRODUCTION
GENERAL ENTERTAINMENT CO.,LTD.

DIRECTION
Kunihiro Kohsaka

MUSIC·SOUND DESIGN
Hiroyuki Nagashima

ACOUSTIC & ELECTRIC GUITAR
Dennis Gunn

TECHNICAL SUPPORT
Tsuyoshi Kazuno


CG
GUOYBECCA FILMS
GENERAL ENTERTAINMENT CG dep

LOCATION COOPERATION
Hironori Miyagawa
Naoto Ushida

VIDEO ENGINEERING
EIKO CO.,LTD.

PRODUCE
Hironobu OsakiORIGINAL PUBLICATION
「ARMS」
Weekly Comic & Hobby Magazine
SHONEN SUNDAY
SHOGAKUKAN Publication


SUPERVISION
Ryouji Minagawa
Kyouichi Nanatsuki

SHOGAKUKAN
Weekly Comic & Hobby Magazine
SHONEN SUNDAY Editorial department

Shinichiro Tsuzuki
Shinichi Mikami
Masato Hayashi
Toshiyuki Hari

SHOGAKUKAN PRODUCTION CO.,LTD.
Hiroaki Mino
Masashi MasudaPUBLIC RELATIONS
Seiko Fujisawa

SALES MANAGEMENT
Toshiyuki Hasegawa
Fuyuki Nishizawa
Rio NakataPRODUCTION
BANDAI CO.,LTD.©Minagawa・Nanatsuki/SHOGAKUKAN・TV-Tokyo・TMS
©BANDAI 2002


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2002 Bandai / Minagawa Ryouji / Nanatsuki Kyouichi / Shogakukan / TV-Tokyo / TMS