XIgo
XIゴ

2002.12.19 Sony Computer Entertainment


XIGO STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
AKIRA SATO

SUPERVISOR
TOMIKAZU KIRITA

PRODUCER
HIROYUKI KOTANI

ASSISTANT PRODUCER
YUJI NAKAMURA
MASAYUKI KAJI

TEAM MANAGEMENT
YUICHI SUGIYAMA

PLANNER
YUICHI SUGIYAMA

CHARACTER DESIGN
MIWA DEURA

GRAPHICS
SEIJI YAMAGISHI
SATOSHI YANO
MIWA DEURA

GRAPHICS SUPPORT
HARUKA OHKUBO

PROGRAMER
SHUICHI YANO
YUICHI SUGIYAMA
MASAHIKO WADA
HIROYUKI SEGUCHI
YOICHI YUI

PROGRAM SUPPORT
DAISUKE EMURA
ATSUSHI NAKAMURA

SONGS AND MUSIC
KENMEI ADACHI

ENGLISH NARRATION
MATHEW BARRON

CHARACTER VOICE
AYUMI KIDA
YUKI MASUDA
SHOUTO KASHII
SACHIKO KOJIMA
HIROYUKI KOTANI
SUMIRE KURITA
KAORI WATANABE

SINGER
SUMIRE KURITA
KAORI WATANABE
RIHO GOTOH

VOICE COORDINATE
SHINSAKU TANAKA
TAKUYA OHNO

PACKAGE DESIGN
DAIKI NISHIOKA
HIROE SUZUKI

SOFTWARE MANUAL WRITING
KENICHIRO YASUHARA

SALES
SHIHO KASIWAGI

PROMOTION
SATOSHI TAMAKI
SEIGO SUGAI

OVERSEAS COORDINATION (ASIA)
CHEN YUEN-YUEN
MIKA SUGIYAMA
AYAKO ABE

OVERSEAS COORDINATION (KOREA)
MAKOTO IWAI
NAOKI HARA
HEE-CHEOL NA

MONITOR RESEARCH
HIROAKI SATO

QUALITY MANAGEMENT
JUN'ICHI AKATSUKA
KYOKO SUZUKI

SCEI QA TESTERS
SATOKO WAKAI
YUJI MASUZAWA
NOBUO MINEGISHI
AYA SHIGEKIYO
YUJI TAZAWA
KUNIHIRO NAKAJIMA
JUNPEI KATO
DAISUKE MASUGATA
KATSUHIRO MIYANO

TESTPLAYER
KOUTA TAKAMATSU
NATSUKO NIIRO
MASAHIRO OCHIUMI
RYO KAMIMURA
HITOSHI KOBAYASHI
RAIAN MATSUNO

SPECIAL THANKS TO
KAZUO YUI
ASIASOFT (KOREA FONT)
KEIO SFC TOMITA LAB

DEVELOPED BY
Shift

PRESENTED BY
Sony Computer Entertainment Inc.

© 2002 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2002 Sony Computer Entertainment