Yoshitsune Eiyuuden
義経英雄伝

2005.01.13 FromSoftware


Producer
Atsushi TaniguchiTechnical Dept. Staff

・Main Programmer
Yasushi Umehara

・Programmers
Masaaki Sakamoto
Takanori Yokoyama
Jun Ito
Kiwamu Takahashi
Kazutaka EraDevelopment Dept. Staff

3D Section

・Main 3D Graphic Designer
Ikuko Matsui

・3D Graphic Designers
Hiroyuki Okazawa
Takuji Yoshida
Yoshihito Okada
Kenichi Yoshizawa
Yoshihito Kawanishi
Masahito Miyazaki


2D Section

・Main 2D Graphic Designer
Naomi Fujikawa

・2D Graphic Designers
Kei Munakata
Ei Honda
Syo Ninomiya
Hirofumi Nakazawa


Planning Dept. Staff

・Planners
Yuki Yamagishi
Kazushi Morita
Satoshi ShodaProduction Dept. Staff

Sound Section
N.O.Y.B.

・Main Sound Designer
Yuji Kanda

・Sound Designers
Kouichi Suenaga
Ayako Minami
Yuki Ichika


Design Section

・Designers
Eri Ogawa
Yohei Arai
Shinsaku Matsuoka
Tatsuya Mori
Hiroaki Ueno


CG Section

・CG Designers
Toshiyuki Suzuki
Takayuki Muro
Sohei Saitoh

POLYASSETS UNITED INC.Project Management Dept. Staff

・Project Management Staff
Nozomu Sato
Toshiya Kimura
Taro Takezawa

・Test Management Staff
Hiroyasu Sugiyama


Publicity Dept. Staff

・Publicity Staff
Chieko Tsurunaga
Noriko Ozaki
Keiichiro Segawa

・Business Staff
Yoshinori Komatsu
Hiroyuki Goto
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa・Testers
Tomohiro Ito
Takuro Seguchi
Yoshie Iizuka
Humio Nakanishi
Haruhiko Kumaki

・Cast
Daisuke Sakaguchi
Kenji Nomura
Tadasuke Oomizu
Akihiko Ishizumi
Satsuki Yukino
Kouichi Kuriyama
Masao Komaya
Kazuhisa Tanaka
Yoshinori Sonobe
Masato Funaki
Rie Satou
Syunsuke Sakuya
Yoshiyuki Kaneko
Keiji Okuda
Minako Ichiki
Hiromu Kondo
Shiro Saito
Makoto Ishii
Takehiro Koyama
Yu Shimaka


・Voice Coordinator
Teiji Yamamoto (TFC)
Kouji Okano (TFC)

・Voice Recording Director
Naoko Ando (TFC)


Supervisior
Naotoshi Zin

©2005 FromSoftware,Inc.
All rights reserved.


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2005 FromSoftware