Zero
零 〜zero〜

2001.12.13 Tecmo


Project-zero All Staff

Producer
Keisuke Kikuchi

Director
Makoto Shibata

Chief Programmer
Toshiyuki Takasaki

Character Design Director
ZIN

Stage Design Director
HRY-CHN

Interface Designer
SHIDARA MASAHIRO

Planner
Yoshinori Ueda
Joe Toyoda
Tsuyoshi Iuchi
Kazuhiko Yanatori
Fumihiro Ikegami
Yamaguchi Kazuhiro

Programmer
Masaaki Nagakura
T.Yokota
Takashi Inamoto
Ken-ichi Asami
Jyun'ichi Ogino
Tetsuharu Shimada
Katsuyuki Okura
WannaBe U16
A.Koide
Takanori_Tatei

Character Modelling
HIROMI
GAKU
TAKENAO SAKURAI

Stage Modelling
OYATSU
IIJIMA RIE
RYOSEI
UEGAMI SACHIKO

Event CG Designer
Ooisi Akira

Motion Manager
Kohei Shibata

Motion Designers
SHIMIZU KATSUYUKI
Y.YOSHIZAWA
Hirota Takayuki
Fumiaki Enomoto
Takahiro Koizumi
Kazuo Maruo
Taro Takemoto

Movie Editor
Manabu Nagasaki

Movie Creator
Daisuke Inari
Hirotsugu Takao

Sound Creators
Not M
OKUDA
SAITO
Ayako Toyoda

Spatial Acoustic Sound Director
Kobayashi Wataru
(ARNIS Sound Technologies)

Spatial Acoustic Sound Engineer
Kobayashi Jun-ya
(ARNIS Sound Technologies)

ARNIS SOUND TECHNOLOGIES

Cast
Lica Wakusawa

Yoko Yamamoto
Jun-ichi Kanemaru

Kiyoshi Kobayashi
Ken Sanders
Keiko Aizawa

Art Work
Kiyotaka Sugiyama
Yuki Nakajima

Special Thanks
Takao Ando
Katsumi Mizushima
Takeshi Yoshizawa
Yoshihuru Okamoto
Kousuke Wakamatsu
Catz Pawz

Publicity
Juntaro Kono
Satoshi Kanno
Eriko Tsuchihara

Executive Producer
MAX NAKA


Credits from the Japan PS2 release.
Image Source
© 2001 Tecmo