Albert Odyssey Gaiden: Legend of Eldean
アルバートオデッセイ外伝 LEGEND OF ELDEAN

1996.08.09 Sunsoft


Main Program
Ganchan

Field Program
Hiroaki.Atsumi

Battle Program
Hiroya.Matsugami

System Program
Akihiro.Asada

Event Program
Ganchan

Menu Program
Akihiro.Asada

Openning demo Program
Hiroya.Matsugami

Title logo Program
Hiroaki.Atsumi

Tool Program
Ganchan

Chief Designer
Yoshiaki.Iwata

Town Map Design
Ichi
Tadashi.Kozima
Noriaki.Kitamura

Town Character Design
SP.TAKA
Takeshi.Koshino
Kazumasa.Yoshihara

Field Map Design
Tadashi.Kozima

Battle Design
Yoshiaki.Iwata

Battle BG Design
Sayuri.Miyazaki

Battle Character Design
Kazumasa.Yoshihara
Maya.Himeno

Pochi is No.1
Sayuri.Miyazaki

Event Design
SP.TAKA
Takeshi.Koshino

EventdemoDesign
Noriaki.Kitamura

Assistant Designer
Nobuhide.Suzuki
Tsuyoshi.Tanigawa
Ai.Tashita
Masaaki.Sato
Chiharu.Kaneko
Maki.Fukunaga

Super chimpanzee
Maya.Himeno

3D.modeler
Yoshiaki.Iwata

Original Character Design
Hiroyuki.Karashima

Illustration
Toshiyuki.Kubooka
Akari.Funato

Music Composer
Naoki.Kodaka

Sound Director
Sound Program
Sound Effect
NAO

Sound Effect
Kengo.Sakurai
Atsushi.Takada

Violin
Yayoi.Sakiyama

Flute
Yoko.Niwa

Oboe & English Horn
Kaori.Miyazawa

Guitar
Shigeru.Watanabe

Percussion
Masato.Nishimura

Keyboad
Wataru.Iwamoto

Synthesizer Programing
Naoki.Kodaka

Recording Engineer
Masato.Nishimura

Recoroed at
Music Farm Studio

Voice actor & actress
Osamu.Nakamoto
Tokishige.Tsujimura
Hironori.Tsuboi
Yoshiyuki.Kudo
Ryuji.Tanaka
Yoko.Okochi
Mariko.Masuda
Yoko.Ito

Voice coordinator
Hideo.Zaitsu
Mediabarn

Scenario Writer
Tsuyoshi.Matsumoto

Scenario Supervisor
Tatsuo.Mori

Technical Support
Akito.Takeuchi

Promotion Planner
Hideyuki.Kato

Planning & Promotion
Hideyuki.Kato
Tatsuo.Mori

Public relations
Hideyuki.Kato
Hideo.Yamamoto
Tatsuo.Mori
Izumi.Imazeki
Miyuki.Kawakami

Printing
Kazuyuki.Watanabe
Mamoru.Goto
Tatsuya.Sakurai
Kenichi.Oshika

Marketing & Sales
Masaru.Aoyanagi
Makoto.Kawashita
Hirokazu.Yokochi
Hideaki.Takahashi

Special thanks
Etsuko.Masuda
Akie.Hattori

BOSS
Masato.Kawai

Executive producer
Kiharu.Yoshida


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Sunsoft