Arcana Strikes
アルカナ・ストライクス

1997.12.11 Takara


Red Company

Game Director
Seigo Oketani

Art Director
Kazuyoshi Seki


Main Programmer
Hiroshi Homma

Programmer
Tsuyoshi Ogihara
Tsuyoshi Koyama

Chief Design
Hirohito Aiba

Character Design
Naoko Shimada
Momoko Sasaki
Hideyuki Takenami
Keiko Sato

Map Design
Mariko Nagahashi
Takeshi Tsukioka

Planner
Akinori Fujimoto

Rare Card Design
Kobuta Aoki
Mika Akitaka
Kia Asamiya
Toyoo Ashida
Manabu Kashimoto
Yuhya Kusaka
Tsukasa Kotobuki
Hideyuki Takenami
Torajiro Tsujino
Futoshi Nagata
Hiroyuki Hataike
Kohsuke Fujishima
Kennosuke Mizutani
Yasuhiro Moriki

Assistant Producer
Shinichi Oguri

Director
Tsukasa Shindo

Battle Director
Shinji Miyagi

Marketing
Hiromi Araki
Yasuo Morifuji


Special Thanks to
Hiroshi Adachi
Mami Sugiyama
Yuko Yokoyama
Maya Kusumoto
Masako Yukumoto
Toru Kubo
&
RED Management & Staff


Producer
Yasuaki Nagoshi

Executive Producer
Masaki Kobayashi


Company Producer
Ohji Hiroi


Opening and
Ending Songs

Producer
Toshihiko Takamizawa

Song by
Skirt
(Yuri Horikawa)
(Kimiko Sogawa)


TAKARA

Senior Executive Producer
Hirohisa Sato

Executive Producer
Masahiro Morikawa

Producer
Takayuki Nakano

Director
Norihiro Hayasaka

Marketing Producer
Toshihiro Morioka

Super Marketter
Katsuya Torihama
Masahiro Iwasaki

Advertiser
Masaru Aoki

Special Thanks to
Satoshi Kumata
Hiroshi Yamazaki
Mutsumi Nakamura
Tatsuya Taura
Tetsuya Iida
Takao Sato

Tetsuya Hocho
Takeshi Ikenoue
Akihiko Kimura
Hirofumi Kasakawa
Shunichi Ohkusa
Naoyuki Takada
Toshihiko Ikezawa
Fumihiko Ozawa


SPACE CRAFT

Executive Producer
Kazuoki Onishi

Producer
Isao Ito

Manager
Atuko Otomo
Maki Noguchiz


PROJECT III

Executive Producer
Noboru Sekiguchi

Recording Director
Tohru Tanase

Manager
Akemi Yamamoto


T's Music

Sound Direction
Tomoyuki Hamada

Music
Hiroyuki Takei
Michihiro Nomura

MA Direction
Shinichiro Sato

MA Engineer
Kozy Tominaga

Sound Effects
Tomomitsu Matsushita


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Takara / Red