Baroque
バローク

1998.05.21 ESP / Sting


BAROQUE STAFF

PRODUCE
Takeshi Santo

DIRECT
Kazunari Yonemitsu

MAIN PROGRAM
Shinichi Abe

3D ENGINE
Mitsugi Tanaka

SUB PROGRAM
Kenjiro Hira
Satoshi Miyauchi
Toshiaki Kimura

CHARACTER DESIGN
Hyohju Mu-
Eisaku Kitou
Noriaki Kaneko
&
Tony Kim, Inertia Pictures

3D MODELING
Akira Yamagata
Kazunori Mochizuki
DANDY-DAN

GRAPHICS
Yumiko Uekusa
Atsuya Kitamura
Ken Takahashi
Kengo Morita
Satoshi Chiyonobu
Kenjiro Suzuki

MUSIC
Masaharu Iwata

SOUND EFFECTS
Toshiaki Sakoda

GAME DESIGN
Kazunari Yonemitsu
Haruhiko Matsuzaki

Cinematic Movies
by
Inertia Pictures

Director: Noriaki Kaneko
Support: Sherry Tak, Harry Kim
Type Design: Blind

Model

Eisaku Kitou
Noriaki Kaneko & Tony Kim
Inertia Pictures

MOVIE EDITING
Shinji Fujii

PUBLICITY

Mitsuhito Tanaka
Shinji Fujii
Naoko Kanazawa
Maroo Wada

RADIO CM

TWO-FIVE

Voice: Manami Yamamoto
  Chizu Yonemoto
   Toshiaki Matsuura

Text: Kazunari Yonemitsu
Kengo Morita

JACKET, CD
&
MANUAL DESIGN

Kazunari Yonemitsu
Kazunori Mochizuki
Shinji Fujii
Haruhiko Matsuzaki
Satoshi Chiyonobu

SPECIAL THANX
Yuuichi Toyama
Mitsuru Sano
Hideaki Aoyagi
Yoshihisa Tomita
Nobuhiko Matsumura
Noboru Fujisawa
Yasue Santo
Hiromi Ootsuka
Keito Takahashi
Masanori Ishikawa
Hiroshi Kouno
Makoto Wada
Fumiko Tanino
Osamu Kobayashi

Mariko Shimizu

Kumi Kosuga
Tetsukazz Kurashina
Gemini
Maeda
Yumi Hasegawa


ENTERTAINMENT
SOFTWARE
PUBLISHING

ST!NG


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 ESP / Sting