Batsugun
バツグン

1996.10.25 Banpresto / Gazelle


***** ORIGINAL STAFF *****

- PROGRAMMING -
TSUNEKI IKEDA
SEIJI IWAKURA
SATOSHI KOHYAMA

- GRAPHIC DESIGN -
YUKO TATAKA
TAKESHI KAWAMOTO
JUNYA INOUE

- MUSIC COMPOSER -
YOSHITATSU SAKAI


*** SEGASATURN STAFF ***

- PROGRAMMING -
YOSHIHIRO MATSUMOTO

- SPECIAL VER. SUPPORT -
HIDEYUKI MURATA

- MUSIC ARRANGER -
SHINGO HIRATE

- PACKAGE DESIGN -
KENJI TERAOKA

- PLANNER -
KOJI ISHITANI

- DIRECTOR -
HIROYUKI FUJIMOTO

THANK YOU
FOR
YOUR PLAYING


PRESENTED BY

TOAPLAN

© TOAPLAN 1993
© BANPRESTO 1996

REPROGRAMMED GAME © GAZELLE


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Banpresto / Gazelle / Toaplan