Choro Q Park
チョロQパーク

1998.03.26 Takara


- TAKARA STAFF -

Senior Executive Producer
HIROHISA SATOH

Executive Producer
MASAHIRO MORIKAWA

Producer
TAKAYUKI NAKANO
SHUNICHI OHKUSA

Super Marketer
TOSHIHIRO MORIOKA
KATSUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI

Special Thanks
SATOSHI KUMATA
HIROSHI YAMAZAKI
TATSUYA TAURA
TETSUYA IIDA
MUTSUMI NAKAMURA
TAKAO SATOH
TATSUYA HOCHO
TAKESHI IKENOUE
NAOYUKI TAKADA
NORIHIRO HAYASAKA
SATOSHI・H
HIROFUMI KASAKAWA
FUMIHIKO OZAWA
TSUYOSHI IGARASHI
MASARU AOKI


- NEXTECH STAFF -

Producer
KATSUJI AOYAMA
MAKOTO OHKAWA

Director
MASATOSHI TOTSUKA
YOSHITAKA MAKI

Planner
TETSUYA MAEDA
DAISUKE TAJIMA
ISAMU SUZUKI
YUKITO MISUMI
KENTAROH YOSHIHARA

Graphic Designer
YOSHIYUKI MIYAZAWA
KAZUHIRO NAGATA
UKIKO HOSHINO
YUKI IZUMI
YOSHIAKIRA NAKANO
SHINICHI KAWAGUCHI
MITSUHARU KAWAGUCHI

Programmer
MASAKI NAKAZATO
YASUNORI GOTOH
KAZUO IKEDA
KOUICHI MATSUDA
SHO HAYAMA

3D Production Director
JUNICHI OHTA

3D Machine Modeling
MASAHIRO SATOH

3D Course Modeling
MASAMOTO KATSUYAMA

Sound
-PURE SOUND-

Illustrator
-HONEY・B-

Special Thanks
YUJI TAMAYA
HIROSHI FUKUDA
GORO IMAGAWA
SATOSHI FUKUDA
-POLE TO WIN-


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 Takara