Daytona USA
デイトナUSA

1995.04.01 SEGA Enterprises


STAFF

PROGRAMMERS
HIDEYA SHIBAZAKI
TAKAYUKI YAMAGUCHI
KAZUO OHTANI
MATSUHIDE MIZOGUCHI
KOUE TSUKUDA

DESIGNERS
YOSHINAO ASAKO
YOUJI KATO
RYOYA YUI

SOUND DESIGNERS
TAKAYUKI NAKAMURA
TAKENOBU MITSUYOSHI
KAZUHIKO KOUCHI

CHIEF PROGRAMMER
YUTAKA NISHINO

SPECIAL THANKS
TAKUJI MASUDA
KOUKI KOIWA
TETSUYA SUGIMOTO

SPECIAL THANKS
MASATAKA AOCHI
KAORI YAMAMOTO
TAKAFUMI KAGAYA
KAORU NAGAHAMA

SPECIAL THANKS
KEIJI OKAYASU
TOSHIHIRO NAGOSHI
YU SUZUKI
SEGA DIGITAL STUDIO

PRESENTED BY
SEGA
AM2


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 SEGA Enterprises