DecAthlete
デカスリート

1996.07.12 SEGA Enterprises


SEGA SPORTS
Dec-A-thlete
STAFF

•CHIEF PROGRAMMER•
SHINOBU HAYASHI

•PROGRAMMERS•
MITSUYOSHI ONO
BUNGO ISHIDA
YOSHIFUMI ISHIHATA

•CHIEF GRAPHIC DESIGNER•
SEIICHI YAMAGATA

•GRAPHIC DESIGNERS•
KAZUKO NOGUCHI
NAOKO SHIMIZU
MICHINARU TERADA
ATSUSHI SAITO
KENJI NOMURA

•MUSIC & SOUND EFFECTS•
SAEKO SASAKI

•SPECIAL THANKS•
TAKAHIRO KAJIMOTO
KYOSHI IEIZUMI
TAKEO IWASE
NACHIYO KAMOGAWA

•SPECIAL THANKS•
RICA TERAJIMA
MARC SHERROD
LUIGI LIMENTANI
JOHN MCCLAIN
WENDY M.DINSMORE
YUKO TAKIZAKI
YUKIHIRO KASHIWAGUCHI
KUMIKO SHIMURA
CHIKAKO IDA
ROBERT BELGRADE
COLLEEN GORDON

•SPECIAL THANKS•
DAVID LEYTZE
SAKI NIMIYA

NORIMASA YATSUZUKA

SATOSHI SONOTANI

•SPECIAL THANKS•
STAFF OF
"IKEBUKURO GIGO"
"HI-TECH SEGA SIBUYA"
"PASOPIARD"

"SEGA DIGITAL STUDIO"

TO ALL MEMBERS OF
AM R&D DEPT. #3

•DIRECTOR & PLANNER•
YOSHITAKA MAEYAMA

•PRODUCER•
MIE KUMAGAI

•GENERAL MANAGER•
HISAO OGUCHI

PRESENTED BY
SEGA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SEGA Enterprises