Deep Fear
ディープフィアー

1998.07.16 SEGA Enterprises


CAST

JOHN MAYOR
SAM ROSE
GENA WISEBERG
KAREN KENNEDY
CRANSY DAWKINS
TOM WEST
MaCOY IRONFIST
MONTY DIPIETRO
MOOKY CARVER
WAYNE DOSTER
SHARRON STATE
SHAY ISBEL
DUBOA AMALRIC
WINSTON KIRK
DANNY RAYNOLDS
NIK SLIWERSKI
ANNA LAWRENSON
SKYE BORGMAN
DALLAS SILVER
MARK MUROCK
KEN FUJIYAMA
SHINGO HIROMORI
ETC
MATTHEW MEERSBERGEN

STAFF

Screenplay by
YUZO SUGANO

Sound Composer
KENJI KAWAI

Creature Designer
YASUSHI NIRASAWA

Planners
MITSUNORI YAMAZAKI
TEKU KOBAYASHI

CG Directors
TAKESHI MATSUURA
NORIKO TAKEDA
HIDEO FUKUDA

Background Designers
MORIYOSHI OOHARA

CG Movie Designers
TAKESHI MATSUURA
NORIKO TAKEDA
MOTOHIRO FUKUI
TATSURO MATSUNAGA
MARI KIKUCHI
JUNKO HAGIWARA
MAKI SONOBE
HIDEO FUKUDA
MAMORU ISHIKAWA
KOUKI INOUE
YOSHIKI TACHIBANA
SHIN KITADA
KATSUYA UECHI
HIROYUKI KIKKAWA
KEISUKE NOZAWA
JUNKO NAGASHIMA
TOSHIYUKI TERADA
SHINGO SHIMADA
MITSUTAKA KUBO
FUTOSHI NAKAICHI
MASATO NOZAWA
YOUSUKE KODANI
TOSHIHIKO NAKAGAWA
CHIAKI AKAGI
KAZUTAKA TAKAHASHI
TAKAAKI EBATA
HIROYUKI MARUHAMA

Background CG Designers
NORIKO TAKEDA
TAKESHI MATSUURA
MARI KIKUCHI
JUNKO HAGIWARA
MAKI SONOBE
HIROYUKI MARUHAMA

2D CG Designers
TEKU KOBAYASHI
YO HIGASHIYAMA
KAZUHIRO TAGUCHI
HIROYUKI MARUHAMA

System Maintenance
HIDEKI SHIMAZAKI
KAZUHITO KASHIWABARA
HIDEO TSUKAMOTO
HIROYUKI MARUHAMA

Debug
TAKESHI SAKURAI
YASUHISA ODA

Realtime CG Designers
HIDEO FUKUDA
MOTOHIRO FUKUI
TATSURO MATSUNAGA

Programmers
HIROHIKO YONEDA
SHUANGCAI CUI
KEIICHI IINO
SHINICHI FURUHATA
HIROYUKI MARUHAMA

Background Logo & Item Designer
HIDEAKI SAKIMURA

Character Designer
EMI KONNO

Sound Effect
NAOAKI JINBO
MASANOBU WATANABE

Sound Producer
YUKIFUMI MAKINO

Sound Production
AUDIO・TANAKA

Casting Production
SIGMA SEVEN

Dubbing Studio
STUDIO TABAC

English Adviser
TAKAHIRO FUKADA

CS R&D PUBLICITY TEAM
HIROTO KIKUCHI
YOSUKE OKUNARI

Manual & Packaging
Producer
KAORU ICHIGOZAKI

Designer
TOSHIKI YAMAGUCHI

Writer
FUMIAKI TOMURA

Promotion
MASATOSHI KAWAGUCHI
TADASHI TAKEZAKI
KAZUHIRO HANAYA

Music by
KENJI KAWAI

Recording & Mixing Studio
Bunkamura STUDIO
AUBU STUDIO

Recording & Mixing Engineer
TOSHIYUKI FUKUI
Tomoaki Sato

Assistant Engineer
TAKESHI NAKADA

Music Production
AUBU
TOMOKO NAKANO
REIKO YASUDA

Musicians
Chorus : MUSIC CREATION
Percussion : YUHKI SUGAWARA
Strings : UCHIDA GROUP
KEYBOARD & Percussion : KENJI KAWAI

Musician Coordinator
SHIGERU OHTAKE

Special Thanks
TORU IIMI
NOBORU MACHIDA
TERUO ICHIMURA
JUNICHI OTA
HIDEKI IZUMI
AKEMASA KINJYO
HIROAKI IWANO
NOBUAKI TSUTSUMI
YASUHITO YAMAGUCHI
TOSHIHIKO NAKAMURA
NOBUYUKI NISHIDA
KATSUMI SUZUKI
SYUJI AKIMOTO
CHIKARA SUZUKI
MASASHI UTSUGI
NOERU SHIMOJIMA
YUJI CHINO
SATORU WASHIZU
MASAHARU INOUE


Executive Producer
YOUJI ISHII


Producers
NORIYOSHI OHBA
RIEKO KODAMA
KOICHI SATO

Directors
HIROYUKI MARUHAMA
KUNIHIRO SHIRAHATA

Produced by SEGA ENTERPRISES,LTD.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 SEGA Enterprises