Dennou Senki Virtual-On
電脳戦機バーチャロン

1996.11.29 SEGA Enterprises


STAFF

Chief Programmer
Toru Kujirai

Programmers
Hironobu Tsujikawa
Masayoshi Iwai
Kazunori Masuda
Yukinori Kaneko
Hajime Take
Takuo Kaneko

Chief Designer
Norihito Omoda

Designers
Masakazu Yanagida
Satoshi Fujinuma
Hiroko Katoh
Kazuya Suzuki

Planner
Yasuhiro Nishimoto

Music&Effects
Naoshi Kunisawa
Hideaki Takeshita

Recording Engineer
Tatsutoshi Narita
Shinji Kawahira
Naoyuki Machida
Yoshitada Miya

Producer
Makoto Oshitani
Keisuke Chiwata

Director
Katsuhiro Haswgawa

Character Design
Hajime Katoki

Program Technical Adviser
Yoshihiro Sonoda

Design Technical Adviser
Hiroshi Yoshida
Kohichi Ozaki
Nobukazu Naruke

Music Adviser
Kentaro Koyama

Supervisor
Juro Watari

Special Thanks
Hiroshi Aso
Hisao Oguchi
Masayuki Haswgawa
Nobutaka Arii
Jun Kasahara
Hiroyuki Mitsui
Hayato Takebayashi
Hiroki Ohsawa
Yoshimi Fujii
Hiroyuki Kashima
Yuuri Ohtaki
Hiroto Kikuchi
Yosuke Okunari
and
All The Players of "VIRTUAL-ON"

Reprogrammed by
CSK Research Institute Corp. (CRI)

PRESENTED BY
SEGA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SEGA Enterprises