Dezaemon 2
デザエモン2

1997.10.09 Athena


DEZAEMON2
開発STAFF


PLANNING
AND
PRODUCE

SHINJI HIRAO


PLANNING SUPPORT
AND
MANUAL WRITE

OTA HACHIOJI


PROGRAM

SHINJI HIRAO
PEP
HAKARU YAKAZE
HIROKAZU YAMAGUCHI


EDITOR GRAPHICS

ICHIMURA
SIN
YUZ


SAMPLE GRAPHICS

ICHIMURA
MATSUDA


3D MODELING

SIN


PACKAGE DESIGN

KUNUGI 666


MUSIC COMPOSE

YOSHIO NAGASHIMA


SOUND EFFECT
AND
DESIGN

AKIYOSHI SAITO


PUBLICITY

MOMOSE KOUHOU
SHUKO YOSHIDA


SALES

EIJI TAKEISHI
YOSHIHIKO SUZUKI


SPECIAL THANKS

TOMITA
TECH SATURN


EXECUTIVE
PRODUCE

SAKAE NAKAMURA


PRESENTED BY

Athena


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Athena